کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام       دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او     دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او بافرمت ورد وقابل ویرایش در  13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها

سناریو والگوی تدریس ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها    دانلود سناریو والگوی تدریس ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها بافرمت ورد وقابل ویرایش در 13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی

 سناریو والگوی تدریس ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی   دانلود  سناریو والگوی تدریس ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی بافرمت ورد وقابل ویرایش در 16صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان مثل خورشید

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان مثل خورشید    دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان مثل خورشید بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس همه چیز از توست

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس همه چیز از توست   دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس همه چیز از توست  بافرمت ورد وقابل ویرایش در 12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملتری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند

 سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند    دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه     شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سنار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی

 سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی  دانلود سناریو والگوی تدریس  هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن

 سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن   دانلود  سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن  بافرمت وید وقابل ویرایش در  12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس   دانلود سناریو والگوی تدریس  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم دانلود سناریو والگوی تدریس  هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس

 سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس  دانلود سناریو والگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد

سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد    دانلود سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد بافرمت ورد وقابل ویرایش در12صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین سن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین

سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین دانلود سناریووالگوی تدریس هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین بافرمت ورد وقابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کاملترین و دقیقترین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه دوم درس خدای مهربان

سناریو والگوی تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه دوم درس خدای مهربان دانلود سناریو والگوی تدریس  بخوانیم و بنویسیم پایه دوم  درس خدای مهربان  بافرمت ورد وقاابل ویرایش در13صفحه شکل کلی و ساختار اصلی یک طرح درس و سناریو و الگوی تدریس  تقریباً یکسان است با این توضیح که طرح درس روزانه خلاصه و موجز حداکثر در دو صفحه تنظیم می گردد در حالیکه یک سناریو آموزشی به صورت مفصل و با شرح کامل جزئیات از جانب نویسنده نگاشته می شود. سناریو و الگوی تدریس حاضر کام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(1):