اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی
دسته بندی محصولات
کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی اسمز معکوس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی اسمز معکوس   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  مدل سازی اسمز معکوس با فرمت pdfدر 160صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  بررسی انتقال جرم درون قطرات و ارائه یک مدل جدید با فرمت pdfدر 120صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتوزایلین از مخلوط زایلین ها از دیدگاه انرژی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتوزایلین از مخلوط زایلین ها از دیدگاه انرژی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  طراحی و بهینه سازی برج تقطیر جداسازی اورتوزایلین از مخلوط زایلین ها از دیدگاه انرژی با فرمت pdfدر168صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته با هدف تصفیه شیرابه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته با هدف تصفیه شیرابه  دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  مدل سازی ریاضی پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته با هدف تصفیه شیرابه با فرمت pdf در 84 صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گرو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغنهای خودرو به روش استخراج با حلال پروپان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغنهای خودرو به روش استخراج با حلال پروپان   دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغنهای خودرو به روش استخراج با حلال پروپان با فرمت pdfدر 147 صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  بررسی سینتیکی تولید گاز سنتز به روش اکسیداسیون جزئی متانبا فرمت pdfدر105صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شیرین سازی آب به روش الکترودیالیز

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شیرین سازی آب به روش الکترودیالیز دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  شیرین سازی آب به روش الکترودیالیزبا فرمت pdfدر 130صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدلسازی فرآیند تراوش تبخیری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدلسازی فرآیند تراوش تبخیری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  مدلسازی فرآیند تراوش تبخیریبا فرمت pdf در 140صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی جداسازی غشایی LPGاز جریان های گازی با استفاده از شبکه عصبی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی جداسازی غشایی LPGاز جریان های گازی با استفاده از شبکه عصبی  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  مدل سازی جداسازی غشایی LPGاز جریان های گازی با استفاده از شبکه عصبیبا فرمت pdfدر 165صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی پارامترهای موثر بر طراحی بیو راکتور حذف آمونیاک در فرآیندی هوازی ANAMMOX

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی پارامترهای موثر بر طراحی بیو راکتور حذف آمونیاک در فرآیندی هوازی ANAMMOX دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  پارامترهای موثر بر طراحی بیو راکتور حذف آمونیاک در فرآیندی هوازی  ANAMMOXبا فرمت pdfدر 115صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودرو سازی ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودرو سازی ها دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی کیفی علل ترک در سیلر درزگیرهای مصرفی در خودرو سازی ها با فرمت pdfدر 100صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور تولید بنزین از پلی اتیلن سنگین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور تولید بنزین از پلی اتیلن سنگین دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی و بهینه سازی رآکتور تولید بنزین از پلی اتیلن سنگین با فرمت pdfدر 210صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی جدا سازی نیتروژن از گاز طبیعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی جدا سازی نیتروژن از گاز طبیعی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی جدا سازی نیتروژن از گاز طبیعی  با فرمت pdfدر155صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ارائه مدلی برای مدیریت HSE

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ارائه مدلی برای مدیریت HSE دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ارائه مدلی برای مدیریت HSE با فرمت pdfدر 150صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی تولید الیاف نانو از سلولز میکروبی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی تولید الیاف نانو از سلولز میکروبی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  تولید الیاف نانو از سلولز میکروبیبا فرمت pdfدر 90صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی خشک کن بستر عمیق و تاثیر پارامترهای مختلف خشک شدن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی خشک کن بستر عمیق و تاثیر پارامترهای مختلف خشک شدن     دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  شبیه سازی خشک کن بستر عمیق و تاثیر پارامترهای مختلف خشک شدن با فرمت pdfدر 125صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی تعیین تجربی پارامترهای موثربر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی تعیین تجربی پارامترهای موثربر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ها دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  تعیین تجربی پارامترهای موثربر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ها با فرمتpdfدر 165صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر-تروپش جهت تولید سوختهای سنتزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر-تروپش جهت تولید سوختهای سنتزی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  مدل سازی و شبیه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر-تروپش جهت تولید سوختهای سنتزی با فرمت pdfدر 150 صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولیدی کمپلکسPVCبا استفاده از تکنولوژیPinch

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولیدی کمپلکسPVCبا استفاده از تکنولوژیPinch دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  طراحی شبکه مبدلهای حرارتی واحد تولیدی کمپلکسPVCبا استفاده از تکنولوژیPinchبا فرمت pdfدر155 صفحه این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  اصلاح شبکه مبدل های حرارتی واحد تقطیر پالایشگاه تهران با فرمت pdfدر210صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعی  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  مقایسه فنی و اقتصادی روشهای مختلف مرسوم در فراز آوری مصنوعیبا فرمت pdfدر216صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مقایسه فرآیندهای فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند واثر هم خوردگی آن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مقایسه فرآیندهای فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند واثر هم خوردگی آن دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  مقایسه فرآیندهای فیزیکی و واکنش سطحی در کریستالیزاسیون قند واثر هم خوردگی آنبا فرمت pdfدر 155صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی تاثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی تاثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  بررسی تاثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استربا فرمت pdfدر 125صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت نا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی امکان بکارگیری فرایندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی امکان بکارگیری فرایندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  بررسی امکان بکارگیری فرایندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروزبا فرمت pdfدر 125صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی و بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی و بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی و بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون با فرمت pdfدر145صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی حذف فتو کاتالیستی آمونیاک از پسابهای صنعتی به وسیله نانو ذراتTIO2بر پایه لیکا(TIO2/Leka)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی حذف فتو کاتالیستی آمونیاک از پسابهای صنعتی به وسیله نانو ذراتTIO2بر پایه لیکا(TIO2/Leka) دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  حذف فتو کاتالیستی آمونیاک از پسابهای صنعتی به وسیله نانو ذراتTIO2بر پایه لیکا(TIO2/Leka) با فرمت pdf در124 صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی کریستالیزاسیون اسید فسفریک به وسیله سرمایش مستقیم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی کریستالیزاسیون اسید فسفریک به وسیله سرمایش مستقیم دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  کریستالیزاسیون اسید فسفریک به وسیله سرمایش مستقیم  با فرمت pdfدر 155صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه با فرمت pdfدر 160صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت نا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی رآکتور اختلاط کامل لجن فعال (CMAS)در تصفیه پساب شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی رآکتور اختلاط کامل لجن فعال (CMAS)در تصفیه پساب شهری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  مدل سازی رآکتور اختلاط کامل لجن فعال (CMAS)در تصفیه پساب شهریبا فرمت pdfدر200صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی وشبیه سازی مخلوط کنهای استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آنها در مبدل های حرارتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی وشبیه سازی مخلوط کنهای استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آنها در مبدل های حرارتی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  طراحی وشبیه سازی مخلوط کنهای استاتیکی و تدوین الگوریتم به کارگیری آنها در مبدل های حرارتی با فرمت pdfدر 110صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی تاثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی تاثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی تاثیر رسوب گذاری در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی با فرمت pdfدر 140صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مقایسه کارایی و اقتصادی سیستم های اسمز معکوس والکترودیالیز در حذف نیترات از آب آشامیدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مقایسه کارایی و اقتصادی سیستم های اسمز معکوس والکترودیالیز در حذف نیترات از آب آشامیدنی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مقایسه کارایی و اقتصادی سیستم های اسمز معکوس والکترودیالیز در حذف نیترات  از آب آشامیدنی با فرمت pdf در101صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بهینه سازی انرژی با هدف کاهش آلاینده ها در واحد انحلال مجتمع آلومینای ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بهینه سازی انرژی با هدف کاهش آلاینده ها در واحد انحلال مجتمع آلومینای ایران   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  بهینه سازی انرژی با هدف کاهش آلاینده ها در واحد انحلال مجتمع آلومینای ایران با فرمت pdfدر 131صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی حلالیت گاز CO2در مخلوط حلال های آمین دار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی حلالیت گاز CO2در مخلوط حلال های آمین دار دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  مدل سازی حلالیت گاز CO2در مخلوط حلال های آمین دار با فرمت pdfدر 130صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت نا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی پسابهای صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع-مایع درستون RDC

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی پسابهای صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع-مایع درستون RDC دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  بررسی پسابهای صنایع پتروشیمی و امکان تصفیه آن به روش استخراج مایع-مایع درستون RDCبا فرمت pdf در 170صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی تبدیل مستقیم متان به اتیلن با استفاده از دو رآکتور کاتالیستی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی تبدیل مستقیم متان به اتیلن با استفاده از دو رآکتور کاتالیستی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  تبدیل مستقیم متان به اتیلن با استفاده از دو رآکتور کاتالیستی با فرمت pdfدر 130صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی ریاضی بازیافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی به کمک مبدل های صفحه ای

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی مدل سازی ریاضی بازیافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی به کمک مبدل های صفحه ای دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  مدل سازی ریاضی  بازیافت انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی به کمک مبدل های صفحه ای با فرمت pdfدر135صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی جدا سازی آرسنیک و جیوه از آبهای فرایندی با استفاده از پلیمرهای هادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی جدا سازی آرسنیک و جیوه از آبهای فرایندی با استفاده از پلیمرهای هادی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی جدا سازی آرسنیک و جیوه از آبهای  فرایندی با استفاده از پلیمرهای هادی با فرمت pdfدر 130صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روشCFD

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روشCFD دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان به روشCFDبا فرمت pdfدر 150صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی روشهای گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاه تبریز به منظور کاهش ضایعات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی روشهای گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاه تبریز به منظور کاهش ضایعات دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی بررسی روشهای گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاه تبریز به منظور کاهش ضایعات با فرمت pdfدر 120صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی فرایند تولید ترشری آمیل میتل اتر از طریق تقطیر واکنشی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی فرایند تولید ترشری آمیل میتل اتر از طریق تقطیر واکنشی  دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  شبیه سازی فرایند تولید ترشری آمیل میتل اتر از طریق تقطیر واکنشی با فرمت pdfدر 150صفحه. این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی واحد غلظت شکن وارائه راهکارجهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندر عباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی واحد غلظت شکن وارائه راهکارجهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندر عباس  دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  شبیه سازی واحد غلظت شکن وارائه راهکارجهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندرعباس با فزمت pdf در 101صفحه این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی دینامیکی فرایند استریفیکاسیون به روش تقطیر واکنشی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شبیه سازی دینامیکی فرایند استریفیکاسیون به روش تقطیر واکنشی  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  شبیه سازی دینامیکی فرایند استریفیکاسیون به روش تقطیر واکنشی با فرمت pdf   در 158 صفحه این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی بخش سرد واحد اولفین برای توالی های مختلف برج ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی بخش سرد واحد اولفین برای توالی های مختلف برج ها دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی  طراحی بخش سرد واحد اولفین برای توالی های مختلف برج ها با فرمت pdfدر160صفحه . این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(3):