کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربردهای زئولیت ها در صنایع

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربردهای زئولیت ها در صنایع دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربردهای زئولیت ها در صنایع با فرمت PDF تعداد صفحات 90     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فرآیندهای تولید وجداسازی آروماتیک ها

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فرآیندهای تولید وجداسازی آروماتیک ها دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فرآیندهای تولید وجداسازی آروماتیک ها با فرمت PDF تعداد صفحات 159   این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدل Rate-Based در ستون های تقطیر واکنشی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدل Rate-Based در ستون های تقطیر واکنشی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدل Rate-Based در ستون های تقطیر واکنشی با فرمت pdf تعداد صفحات 96     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی از گازهای زائد پلایشگاهی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی از گازهای زائد پلایشگاهی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی از گازهای زائد پلایشگاهی با فرمت pdf تعداد صفحات 80     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی جداسازی LPG از جریانات گازی توسط فرآیند غشایی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی جداسازی LPG از جریانات  گازی توسط فرآیند غشایی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی جداسازی LPG از جریانات  گازی توسط فرآیند غشایی با فرمت PDF تعداد صفحات 165     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مطالعه مخاطرات واحدهای اوره وآمونیاک

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مطالعه مخاطرات واحدهای اوره وآمونیاک دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مطالعه مخاطرات واحدهای اوره وآمونیاک با فرمت PDF تعداد صفحات 140     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی راکتورهای حبابی و فرآیندهای GTL

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی راکتورهای حبابی و فرآیندهای GTL دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی راکتورهای حبابی و فرآیندهای GTL با فرمت PDF تعداد صفحات 157   این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از جاذب های جامد

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از جاذب های جامد دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی رطوبت زدایی از گاز با استفاده از جاذب های جامد با فرمت PDF تعداد صفحات 77       این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیند حذف بیولوژیکی نیتروژن و کربن توسط لجن فعال

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیند حذف بیولوژیکی نیتروژن و کربن توسط لجن فعال  دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیند حذف بیولوژیکی نیتروژن و کربن توسط لجن فعال با فرمت PDF تعداد صفحات 83       این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تصفیه شیر آبه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تصفیه شیر آبه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تصفیه شیر آبه در پیل های سوختی میکروبی و تولید همزمان الکتریسیته با فرمت pdf تعداد صفحات 63     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی روش های بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی با فرمت pdf تعداد صفحات 103     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فعالیت کاتالیست های اسید جامد مصرفی در فرآیند الکیلاسیون

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فعالیت  کاتالیست های اسید جامد مصرفی در فرآیند الکیلاسیون دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فعالیت  کاتالیست های اسید جامد مصرفی در فرآیند الکیلاسیون با فرمت pdf تعداد صفحات 65       این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربرد MTBE بعنوان جایگزین تترا اتیل سرب در بنزین :ملاحظات اقتصادی وزیست محیطی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربرد MTBE بعنوان جایگزین تترا اتیل سرب در بنزین :ملاحظات اقتصادی وزیست محیطی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربرد MTBE بعنوان جایگزین تترا اتیل سرب در بنزین :ملاحظات اقتصادی وزیست محیطی با فرمت pdf تعداد صفحات 129       این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سیالات فوق بحرانی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سیالات فوق بحرانی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سیالات فوق بحرانی با فرمت pdf تعداد صفحات97     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیو فیلتر و بررسی انتقال جرم در فیلترهای بیولوژیکی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیو فیلتر و بررسی انتقال جرم در فیلترهای بیولوژیکی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی جداسازی آمونیاک از پساب توسط بیو فیلتر و بررسی انتقال جرم در فیلترهای بیولوژیکی با فرمت pdf تعداد صفحات63     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی روش ها وتکنیک های آنالیز شیمیایی رنگزاهای نساجی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی روش ها وتکنیک های آنالیز شیمیایی رنگزاهای نساجی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی روش ها وتکنیک های آنالیز شیمیایی رنگزاهای نساجی با فرمت PDF تعداد صفحات 122   این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون با فرمت PDF تعداد صفحات 115     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم فاضلاب های صنعتی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم فاضلاب های صنعتی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ارزیابی عملکرد فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم فاضلاب های صنعتی با فرمت PDF تعداد صفحات 54     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی ج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکاتالیستی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکاتالیستی  دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  تجزیه آمونیاک از پساب و آب به روش فتوکاتالیستی با فرمت PDF تعداد صفحات 102     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی تولید گاز سنتز در راکتورهای پلاسمای مایکروویو با فرمت PDF تعداد صفحات 107     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان با فرمت pdf تعداد صفحات 43     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیگ رانی در صنعت نفت

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیگ رانی در صنعت نفت دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیگ رانی در صنعت نفت با فرمت PDF تعداد صفحات 79     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی تولید انواع روغن های روانکار وکاربردهای آن وروش های نوین تصفیه روغن های سوخته،کار کرده، وتبدیل آن به BASE OIL

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  تولید انواع روغن های روانکار وکاربردهای آن وروش های نوین تصفیه روغن های سوخته،کار کرده، وتبدیل آن به BASE OIL دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  تولید انواع روغن های روانکار وکاربردهای آن وروش های نوین تصفیه روغن های سوخته،کار کرده، وتبدیل آن به BASE OIL با فرمت PDF تعداد صفحات 117     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدلسازی و تحلیل ترمو دینامیکی فرآیند خشک کردن ،اگزرژی بعنوان معیاری از بازدهی خشک کن ها

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  مدلسازی و تحلیل ترمو دینامیکی فرآیند خشک کردن ،اگزرژی بعنوان معیاری از بازدهی خشک کن ها دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی  مدلسازی و تحلیل ترمو دینامیکی فرآیند خشک کردن ،اگزرژی بعنوان معیاری از بازدهی خشک کن ها با فرمت pdf تعداد صفحات 42     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربرد وعملکرد پیل سوختی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربرد وعملکرد پیل سوختی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی کاربرد وعملکرد پیل سوختی با فرمت pdf تعداد صفحات 57     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی سینتیک انحلال پلی وینیل الکل با فرمت PDF تعداد صفحات 74   این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به کارگیری ذرات نانونقره روی کالای متشکل از الیاف طبیعی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به کارگیری ذرات نانونقره روی کالای متشکل از الیاف طبیعی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به کارگیری ذرات نانونقره روی کالای متشکل از الیاف طبیعی با فرمت PDF تعداد صفحات 59     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی فرآیند غشایی تصفیه آب همراه نفت با فرمت PDF تعداد صفحات 72     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی ضریب نفوذ گازها در نفت خام

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی ضریب نفوذ گازها در نفت خام دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی ضریب نفوذ گازها در نفت خام با فرمت PDF تعداد صفحات 76     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی واکنش در شرایط اضطراری در مجتمع های پتروشیمی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی واکنش در شرایط اضطراری در مجتمع های پتروشیمی  دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی واکنش در شرایط اضطراری در مجتمع های پتروشیمی با فرمت PDF تعداد صفحات 88       این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی انتشار گاز کلر در حوادث

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی انتشار گاز کلر در حوادث  دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی انتشار گاز کلر در حوادث با فرمتPDF تعداد صفحات 88       این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری وصنعتی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری وصنعتی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ارزیابی پیامد انتشار گاز کلر در جوامع شهری وصنعتی با فرمت PDF تعداد صفحات 42     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مطالعه فرآیند ISOMAX وبررسی مدلسازی سینتیکی واکنش

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مطالعه فرآیند ISOMAX وبررسی مدلسازی سینتیکی واکنش دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مطالعه فرآیند ISOMAX وبررسی مدلسازی سینتیکی واکنش با فرمت PDF تعداد صفحات 87     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مرسریزاسیون و اولتراسونیک در نساجی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مرسریزاسیون و اولتراسونیک در نساجی  دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مرسریزاسیون و اولتراسونیک در نساجی با فرمت PDF تعداد صفحات 105     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدل سازی سینتیکی واکنش های فرآیند VISBREAKING جهت ارتقاء برش های سنگین نفت

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدل سازی سینتیکی واکنش های فرآیند VISBREAKING جهت ارتقاء برش های سنگین نفت  دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مدل سازی سینتیکی واکنش های فرآیند VISBREAKING جهت ارتقاء برش های سنگین نفت با فرمت PDF تعداد صفحات 56     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی شاخص های مخاطرات برای طراحی مفهومی ذاتا ایمن تر فرآیندهای شیمیایی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی شاخص های مخاطرات برای طراحی مفهومی ذاتا ایمن تر فرآیندهای شیمیایی دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بررسی شاخص های مخاطرات برای طراحی مفهومی ذاتا ایمن تر فرآیندهای شیمیایی با فرمت PDF تعداد صفحات 132     این سمینار جهت ارایه در مقطع کارشناسی ارشد طراحی وتدوین گردیده است وشامل کلیه مباحث مورد نیاز سمینارارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی مااین سمینار رابا  قیمت ناچیزی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(2):