کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم مفهوم کسر

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم مفهوم کسر دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم مفهوم کسر    کامل و آماده به صورت ورد و قابل ویرایش در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است    ریاضی سوم - مفهوم کسر  نام درس : ریاضیات                        پایه ی : سوم   &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین

 دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین  دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی : آشنایی با منابع آب بر روی زمین     اهداف جزئی :  1- منظور از منابع آب در روی زمین را تشخیص دهند  2- منابع آب در روی زمین را نام ببر ند  3- چرخ آب در روی زمین را ترسیم نمایند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی

دانلود درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی دانلود درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی آماده و کامل با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات26 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   مقدمه : همانطور که می دانیم درس پژوهی شکل اولیه ای از توسعه ی حرفه ای معلمان می باشد که هدف عمده آن بهبود مستمر تدریس می باشد به گونه ای که دانش آموزان بتوانند مطالب را به شیوه ی موثر تری بیاموزند.گروه درس پژوه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی : آشنایی با گونا گونی گیاهان     اهداف جزئی :  1- انواع گیاهان را بشناسند  2- منظور از قسمتهای اصلی گیاه را بدانند  3- انواع گیاهان گل دار را تشخیص دهند  4- نیاز به دانه را در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی

 دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی   دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 30 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است    هدف کلی :   آشنایی فراگیران با درک و فهم بیشتر مفاهیم و مهارت های ریاضی و بکارگیری این مهارت ها در زندگی روزمره اهداف رفتاری پس ازپایان درس باید بتوانند .   هدف جزئی :  1 ـ حا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف کلی : آشنایی با انواع جانوران مهره دار     اهداف جزئی :  1- دانش آموزان انواع جانوران مهره دار را بشناسند  2- دانش آموزان با ماهیها آشنا شوند  3- نحوه زندگی دو زیستان را درک کنند&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما

 دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما  دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما کامل و اماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 28 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف کلی: مواد اطراف ما اهداف جزئی: 1. فراگیر با حالت های جامد مایع گاز آشنا باشد. 2. فراگیران بتوانند خصوصیات گاز را بیان کنند. 3. فراگیران با انواع مختلف جامد مایع گاز آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1. فراگیران بتوانند کار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 26 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   هدف کلی : آشنایی فراگیران با دانش آموزان با خواندن  ساعت  اهداف جزئی :  1-  آشنایی دانش آموزان با نحوه ی عمل کردن ئر هنگام خواندن ساعت  2-  آشنایی دانش آمزان با چگونگی خواندن عقربه های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره

 دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره  دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 24 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است    اهداف کلی: آموزش ریاضی شعاع و قطر دایره  اهداف جزئی: فراگیران با شعاع و قطر دایره آشنا شوند. رابطه ی شعاع و قطر دایره را بداند.  اهداف رفتاری: شعاع و قطر دایره توضیح دهد (دانشی). شعاع دو قطر د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس مساحت مربع و مستطیل

دانلود درس پژوهی  ریاضی پایه سوم ابتدایی درس مساحت مربع و مستطیل دانلود درس پژوهی   ریاضی پایه سوم ابتدایی درس مساحت مربع و مستطیل دانلود درس پژوهی   ریاضی پایه سوم ابتدایی درس مساحت مربع و مستطیل  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات41 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی درس چرخه آب

دانلود درس پژوهی  علوم پایه سوم ابتدایی درس چرخه آب   دانلود درس پژوهی   علوم پایه سوم ابتدایی درس چرخه آب دانلود درس پژوهی   علوم پایه سوم ابتدایی درس چرخه آب  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات55 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

 دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر  دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومترکامل و اماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 26 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی: معرفی کیلو متر هدف جزئی: 1-دانش آموز با راه های تبدیل متر به کیلومتر آشنا شود. 2-با کاربرد کیلومتر آشناشود. هدف رفتاری: 1-دانش آموز بتواند مفهوم کیلومتر رابیان کند.(دانشی) 2-دانش آموز بتواند نقش کیلومتررا در تعیی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس مفهوم کسر ها

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس مفهوم کسر ها دانلود درس پژوهی ریاضی  پایه سوم ابتدایی درس  مفهوم کسر ها دانلود درس پژوهی ریاضی  پایه سوم ابتدایی درس  مفهوم کسر ها کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 31 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی گوشه

 دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی گوشه  دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی گوشه کامل و اماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 26 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف کلی: اشنایی با مفهوم گوشه(زاویه) اهداف جزئی: 1. دانش اموز با مفهوم گوشه اشنا شود. 2. بتوانند گوشه را در شکلهای مختلف پیدا کنن. 3. با گونیا اشنا شوند.بتوانند با ان کارکنند. اهداف رفتاری: 1. با مفهوم گوشه اشنا شوند و بتوانند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی تفریق با انتقال

 دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی تفریق با انتقال  دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی تفریق با انتقال کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 29 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است    هدف کلی   دانش آموزان تفریق های با انتقال را یاد بگیرند .  عنوان های فرعی :  1 ـ مفهوم تفریق  2 ـ یادآوری جدول ارزش مکانی و نوشتن اعداد در آن  3 ـ تبدیل دسته های ده تایی به یکی و ص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران

 دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران  دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 27 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف کلی: آشنایی فراگیران با فداکاری  اهداف جزئی:  1-   آشنایی فراگیران با مفهوم فداکاری  2-   آشنایی فراگیران با افراد فداکار  اهداف رفتاری:  1-   فراگیران بای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران

 دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران  دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 26 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف کلی: آشنایی دانش‌آموزان با مهره‌داران (ماهی‌ها و دوزیستان)  اهداف جزئی:  1-    آشنایی فراگیران با نوع پوشش ماهی‌ها و دوزیستان  2-    آشنایی فراگیران ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

 دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت  دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت کامل و آماده بافرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 26 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   هدف کلی : آشنایی فراگیران با دانش آموزان با خواندن  ساعت  اهداف جزئی :  1-  آشنایی دانش آموزان با نحوه ی عمل کردن ئر هنگام خواندن ساعت  2-  آشنایی دانش آمزان با چگونگی خواندن عق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش  تعدادصفحات25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است   هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با جانوران مهره دار.  اهداف جزئی :  1-    آشنایی دانش آموزان با نوع پوشش جانوران مهره دار.  2-    آشنایی دانش آموزان با طریقه ی تنفس جانوران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان غذای سالم

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان غذای سالم دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان غذای سالم کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی : آشنایی با انواع غذاها     اهداف جزئی :  1- انواع غذاها را بشناسند  2- غذاهای سالم را نام ببرند  3- پروتئین ها را بدانند     اهداف رفتاری :  1- بتواند قند ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی ویژگی وکاربرد آیینه ها

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی ویژگی وکاربرد آیینه ها دانلود درس پژوهی  علوم  پایه سوم ابتدایی ویژگی وکاربرد آیینه ها  دانلود درس پژوهی  علوم  پایه سوم ابتدایی ویژگی وکاربرد آیینه ها   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 31 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی درس بازیافت مطالعات اجتماعی

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی درس  بازیافت مطالعات اجتماعی دانلود درس پژوهی  پایه سوم ابتدایی درس  بازیافت مطالعات اجتماعی   دانلود درس پژوهی  پایه سوم ابتدایی درس   بازیافت مطالعات اجتماعی  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات36 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس الگویابی

دانلود درس پژوهی  ریاضی پایه سوم ابتدایی درس الگویابی دانلود درس پژوهی  ریاضی  پایه سوم ابتدایی درس الگویابی دانلود درس پژوهی ریاضی  پایه سوم ابتدایی درس الگویابی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات40 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه مشخص شد ودر پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس تقسیم

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس تقسیم دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس  تقسیم دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس  تقسیم  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 27 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه مشخص شد ودر پایان جلسه تصم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام

دانلود درس پژوهی علوم  پایه سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام دانلود درس پژوهی علوم    پایه سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام دانلود درس پژوهی علوم    پایه سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 28 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم

 دانلود درس پژوهی پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم  دانلود درس پژوهی پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 27 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی : تدریس ، داستان پیامبری موسی (ع)  هدفهای رفتاری  1- دانش آموز از شنیدن داستان حضرت موسی لذت ببرد و با گوشه ای زندگی آن حضرت آشنا شود (عاطفی)  2- بتوانند ایات 13 تا 28 سوره طه را برای اعضای گرو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید

 دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید  دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است عنوان  : تمرین تشدید            مقطع : پایه ی سوم دبستان  زمان پیش بینی شده : 30 دقیقه       محل تدریس : کلاس درس  تعداد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 27 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف کلی: آشنایی فراگیران با طبیعت  اهداف جزئی:  آشنایی فراگیران با چگونگی حفظ طبیعت  آشنایی فراگیران با حفظ گیاهان و جانوران  آشنایی فراگیران با چگونگی استفاده از طبیعت   اهداف رفتا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما

 دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما  دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 27 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف کلی: آشنایی فراگیران با محیط زیست  اهداف جزئی:  1-   آشنایی فراگیران با مضرات آلودگی محیط زیست  2-   آشنایی فراگیران با آلودگی هوا  اهداف رفتاری:  1-   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

 دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان  دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 26 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است اهداف کلی: آشنایی فراگیران با نحوۀ زندگی چادرنشین‌ها و روستائیان  اهداف جزئی:  1-   آشنایی فراگیران با مشاغل روستائیان و چادرنشین‌ها  2- آشنایی فراگیران با محل زن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما و مواد

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما و مواد دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما و مواد کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی : آشنایی با گرما ومواد     اهداف جزئی :  1- انواع تغییر حالت ها را بدانند  2- منظور از انجماد و ذوب را بدانند  3- چگونگی اثر گرما را بشناسند     اهداف رفتاری :  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران

 دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران  دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 25 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است هدف کلی : آشنایی با نیاز های جانوران    اهداف جزئی :  1- نیاز های جانوران را بشناسند  2- منظور از نیازها را بدانند  3- نیازبه غذا و لانه را بدانند     اهداف رفتاری:&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی درس مواد اطراف ما

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی درس مواد اطراف ما دانلود درس پژوهی علوم  پایه سوم ابتدایی درس مواد اطراف ما دانلود درس پژوهی علوم  پایه سوم ابتدایی درس مواد اطراف ما   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات82 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه مشخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب روی محور

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب روی محور دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی  درس ضرب روی محور دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی  درس ضرب روی محور  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۳۸ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه مشخص شد ودر پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی درس نیرو در همه جا

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی درس نیرو در همه جا دانلود درس پژوهی علوم  پایه سوم ابتدایی درس نیرو در همه جا دانلود درس پژوهی علوم  پایه سوم ابتدایی درس نیرو در همه جا   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۲۶ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس ساعت بعد از ظهر

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس ساعت بعد از ظهر دانلود درس پژوهی ریاضی  پایه سوم ابتدایی درس ساعت بعد از ظهر دانلود درس پژوهی ریاضی  پایه سوم ابتدایی درس ساعت بعد از ظهر  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات۴۰ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی قرآن پایه سوم ابتدایی درس آیاتی که دارای تنوین هستند

دانلود درس پژوهی قرآن پایه سوم ابتدایی درس آیاتی که دارای تنوین هستند دانلود درس پژوهی قرآن پایه سوم ابتدایی درس آیاتی که دارای تنوین هستند  دانلود درس پژوهی قرآن پایه سوم ابتدایی درس آیاتی که دارای تنوین هستند   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۲۵ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی طرز صحيح راه رفتن و ايستادن و نشستن با محوريت قرآن با استفاده از روش هاي نوين تدريس

دانلود درس پژوهی تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی طرز صحيح راه رفتن و ايستادن و نشستن با محوريت قرآن با استفاده از روش هاي نوين تدريس دانلود درس پژوهی تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی طرز صحيح راه رفتن و ايستادن و نشستن با محوريت قرآن با استفاده از روش هاي نوين تدريس دانلود درس پژوهی تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی طرز صحيح راه رفتن و ايستادن و نشستن با محوريت قرآن با استفاده از روش هاي نوين تدريس  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 45 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی فارسی پایه سوم ابتدایی درس اندازه گیری جرم و طول

دانلود درس پژوهی فارسی پایه سوم ابتدایی درس اندازه گیری جرم و طول دانلود درس پژوهی  فارسی پایه سوم ابتدایی درس  اندازه گیری جرم و طول دانلود درس پژوهی  فارسی پایه سوم ابتدایی درس  اندازه گیری جرم و طول کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 33 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس کاربرد کسر در اندازه گیری

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس کاربرد کسر در اندازه گیری دانلود درس پژوهی  ریاضی  پایه سوم ابتدایی درس کاربرد کسر در اندازه گیری دانلود درس پژوهی  ریاضی  پایه سوم ابتدایی درس کاربرد کسر در اندازه گیری    کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات43 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی فارسی پایه سوم ابتدایی درس فداکاری (با هدف تقویت خواندن)

دانلود درس پژوهی فارسی پایه سوم ابتدایی درس فداکاری (با هدف تقویت خواندن) دانلود درس پژوهی  فارسی پایه سوم ابتدایی درس  فداکاری (با هدف تقویت خواندن) دانلود درس پژوهی  فارسی پایه سوم ابتدایی درس  فداکاری (با هدف تقویت خواندن) کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 37 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس محیط اشکال هندسی

دانلود درس پژوهی  ریاضی پایه سوم ابتدایی درس محیط اشکال هندسی دانلود درس پژوهی   ریاضی  پایه سوم ابتدایی درس محیط اشکال هندسی دانلود درس پژوهی   ریاضی  پایه سوم ابتدایی درس محیط اشکال هندسی    کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات43 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی قرآن پایه سوم ابتدایی روخوانی سوره الرحمن

دانلود درس پژوهی قرآن پایه سوم ابتدایی روخوانی سوره الرحمن دانلود درس پژوهی قرآن پایه سوم ابتدایی روخوانی سوره الرحمن دانلود درس پژوهی قرآن پایه سوم ابتدایی روخوانی سوره الرحمنکامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 28 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه مشخص شد ودر پایان ج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس محیط چند ضلعی

دانلود درس پژوهی  ریاضی پایه سوم ابتدایی درس محیط چند ضلعی دانلود درس پژوهی   ریاضی پایه سوم ابتدایی درس محیط چند ضلعی دانلود درس پژوهی   ریاضی پایه سوم ابتدایی درس محیط چند ضلعی  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات41 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس جدول ضرب

دانلود درس پژوهی  ریاضی پایه سوم ابتدایی درس جدول ضرب دانلود درس پژوهی   ریاضی پایه سوم ابتدایی درس جدول ضرب دانلود درس پژوهی   ریاضی پایه سوم ابتدایی درس جدول ضرب  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 37 در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است در آموزشگاه ما  مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(2):