کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما دانلود طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات16روش تدریس بارش مغزی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی اول ابتدایی درس تقارن

 طراحی آموزشی ریاضی اول ابتدایی درس تقارن  دانلود طراحی آموزشی ریاضی اول ابتدایی  درس تقارن کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات16روش تدریس تفکر استقرایی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله دانلود طراحی آموزشی  ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات19 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب

طراحی آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب  دانلود طراحی آموزشی  ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات18روش تدریس روش فعال یاددهی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت

طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت دانلود طراحی آموزشی   ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس قیاسی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی درس کودک شجاع

 طراحی آموزشی   هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی درس کودک شجاع دانلود  طراحی آموزشی     هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی درس کودک شجاع کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات12روش تدریس سخنرانی و پرسش و پاسخ گروهی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت

 طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت دانلود  طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس سخنرانی و پرسش و پاسخ گروهی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس نور و رنگ و چشمه های نور

طراحی آموزشی  علوم پنجم ابتدایی درس نور و رنگ و چشمه های نور     دانلود طراحی آموزشی   علوم پنجم ابتدایی درس  نور و رنگ و چشمه های نور کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات17 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس اندام های حسی بینایی

طراحی آموزشی  علوم پنجم ابتدایی درس اندام های حسی بینایی  دانلود طراحی آموزشی   علوم پنجم ابتدایی  درس اندام های حسی بینایی  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن

 طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن دانلود  طراحی آموزشی   ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات17روش تدریس پیش سازمان دهنده آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم

 طراحی آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم دانلود  طراحی آموزشی  ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس یادآرو یادسپار آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها دانلود طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس مکاشفه ای آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه چهارم ابتدایی آموزش قرآن کریم

طراحی آموزشی  پایه چهارم ابتدایی آموزش قرآن کریم دانلود طراحی آموزشی   پایه چهارم ابتدایی آموزش قرآن کریم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15روش تدریس فعال آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه اول ابتدایی درس معرفی صدا و نشانه (ر)

 طراحی آموزشی پایه اول ابتدایی درس معرفی صدا و نشانه (ر) دانلود  طراحی آموزشی  پایه اول ابتدایی  درس معرفی صدا و نشانه (ر) کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی دانلود طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات17 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه  & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی رسم نیمساز

 طراحی آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی رسم نیمساز دانلود  طراحی آموزشی  ریاضی چهارم ابتدایی رسم نیمساز کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1تا10سوره انبیا

طراحی آموزشی  قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1تا10سوره انبیا     دانلود طراحی آموزشی   قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی  آیات 1تا10سوره انبیا   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس فعال آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش دانلود طراحی آموزشی  علوم پنجم ابتدایی درس  تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم

 طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم  دانلود  طراحی آموزشی    هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت

 طراحی آموزشی   بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت دانلود  طراحی آموزشی      بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد

طراحی آموزشی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد دانلود طراحی آموزشی  ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13روش تدریس سقراطی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی درس گوشه

 طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی درس گوشه دانلود  طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی  درس گوشه کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس پیش سازمان دهنده آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

 طراحی آموزشی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر دانلود  طراحی آموزشی  پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران

طراحی آموزشی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران دانلود طراحی آموزشی  پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13روش تدریس همیاری و اکتشافی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره دانلود طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات12 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه    &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن

 طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن دانلود  طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه    &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

طراحی آموزشی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط دانلود طراحی آموزشی  ریاضی پایه ششم ابتدایی درس کسر و عدد مخلوط کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات16 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی ششم ابتدایی درس آمار

طراحی آموزشی  ریاضی ششم ابتدایی درس آمار دانلود طراحی آموزشی   ریاضی ششم ابتدایی درس آمار کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15روش تدریس مکاشفه ای آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم اول ابتدایی درس محیط اطراف ما

طراحی آموزشی علوم اول ابتدایی درس محیط اطراف ما دانلود طراحی آموزشی علوم اول ابتدایی  درس محیط اطراف ما کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه  &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه چهارم ابتدایی درس آشنایی با انواع آینها و کاربرد آنها

 طراحی آموزشی   پایه چهارم ابتدایی درس آشنایی با انواع آینها و کاربرد آنها دانلود  طراحی آموزشی     پایه چهارم ابتدایی درس آشنایی با انواع آینها و کاربرد آنها کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه پنجم ابتدایی درس کشور ارمنستان

طراحی آموزشی پایه پنجم ابتدایی درس کشور ارمنستان دانلود طراحی آموزشی  پایه پنجم ابتدایی درس  کشور ارمنستان کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه پنجم ابتدایی درس جمهوری آذربایجان

طراحی آموزشی پایه پنجم ابتدایی درس جمهوری آذربایجان دانلود طراحی آموزشی  پایه پنجم ابتدایی  درس جمهوری آذربایجان کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری

طراحی آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری دانلود طراحی آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15روش تعدریس کارایی تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی قرآن پایه دوم ابتدایی درس اسراف نکنید

طراحی آموزشی قرآن پایه دوم ابتدایی درس اسراف نکنید دانلود طراحی آموزشی  قرآن پایه دوم ابتدایی درس  اسراف نکنید کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15روش تدریس فعال آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه اول دبستان درس زمین خانه سنگی ما

طراحی آموزشی   پایه اول دبستان درس زمین خانه سنگی ما دانلود طراحی آموزشی     پایه اول دبستان درس  زمین خانه سنگی ما کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات12روش تدریس سفر تخیلی ، سخنرانی ، استفاده از رسانه ، کارگروهی ، بارش فکری آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی فارسی اول ابتدایی درس نشانه ی (خ)

 طراحی آموزشی  فارسی اول ابتدایی درس نشانه ی (خ) دانلود  طراحی آموزشی   فارسی اول ابتدایی  درس نشانه ی (خ) کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات19روش تدریس تلفیقی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس مبارزه پنهان

طراحی آموزشی  علوم پنجم ابتدایی درس مبارزه پنهان   دانلود طراحی آموزشی   علوم پنجم ابتدایی درس مبارزه پنهان  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس مواد تغییر میکنند

طراحی آموزشی  علوم پنجم ابتدایی درس مواد تغییر میکنند دانلود طراحی آموزشی   علوم پنجم ابتدایی درس  مواد تغییر میکنند کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی ماشین چیست

 طراحی آموزشی  علوم پنجم ابتدایی ماشین چیست دانلود  طراحی آموزشی   علوم پنجم ابتدایی  ماشین چیست کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟   دانلود طراحی آموزشی  علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس انسان و محیط زیست

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس انسان و محیط زیست  دانلود طراحی آموزشی  علوم پنجم ابتدایی درس انسان و محیط زیست  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس کمک به دفاع بدن

 طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس کمک به دفاع بدن دانلود  طراحی آموزشی  علوم پنجم ابتدایی  درس کمک به دفاع بدن  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

طراحی آموزشی   علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن  دانلود طراحی آموزشی     علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس ذره بین چیست

 طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی درس ذره بین چیست دانلود  طراحی آموزشی  علوم پنجم ابتدایی درس  ذره بین چیست کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم درس جانداران ساده

طراحی آموزشی  علوم پنجم درس جانداران ساده دانلود طراحی آموزشی   علوم پنجم  درس جانداران ساده کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات15 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(5):