کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

 طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان دانلود  طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست

 طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست دانلود  طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز

 طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز دانلود  طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 15روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مهره داران

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مهره داران دانلود طراحی آموزشی  علوم سوم ابتدایی مهره داران کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی چهارم خواص مستطیل

 طراحی آموزشی ریاضی چهارم خواص مستطیل دانلود  طراحی آموزشی  ریاضی چهارم خواص مستطیل کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 15روش تدریس دریافت مفهوم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره

 طراحی آموزشی  ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره دانلود  طراحی آموزشی   ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20روش تدریس الگوی یادسپاری آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره

 طراحی آموزشی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره دانلود  طراحی آموزشی  ریاضی پنجم دبستان محیط دایره  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 16 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان غذای سالم

طراحی آموزشی   علوم سوم دبستان غذای سالم دانلود طراحی آموزشی علوم سوم دبستان غذای سالم  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12روش تدریس گردش علمی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی

 طراحی آموزشی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی دانلود  طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس کاوشگری آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان دریاها

 طراحی آموزشی علوم سوم دبستان دریاها   دانلود  طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان دریاها  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس قصه گویی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین

 طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان آب بر روی زمین دانلود  طراحی آموزشی    علوم سوم دبستان آب بر روی زمین کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12روش تدریس آموزش با رایانه آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان انرژی چیست

 طراحی آموزشی   علوم سوم دبستان انرژی چیست  دانلود طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان انرژی چیست کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان گرما ومواد 2

 طراحی آموزشی علوم سوم دبستان گرما ومواد 2  دانلود طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان گرما ومواد 2 کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12روش تدریس مکاشفه ای آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان گرما و مواد

 طراحی آموزشی   علوم سوم دبستان گرما و مواد دانلود  طراحی آموزشی علوم سوم دبستان گرما و مواد کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس مکاشفه ای آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار دانلود طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان جانوران مهره دار کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس بدیعه پردازی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی

 طراحی آموزشی  بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی دانلود  طراحی آموزشی    بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی

 طراحی آموزشی بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی دانلود  طراحی آموزشی  بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم پنجم ابتدایی روزی که باران میبارید

 طراحی آموزشی بخوانیم پنجم ابتدایی روزی که باران میبارید دانلود  طراحی آموزشی  بخوانیم پنجم ابتدایی روزی که باران میبارید  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت

طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت  دانلود طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا

 طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا  دانلود  طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری

 طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری دانلود  طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 15 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد دانلود طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم پنجم ابتدایی دوست صمیمی و دانا

طراحی آموزشی بخوانیم پنجم ابتدایی دوست صمیمی و دانا  دانلود طراحی آموزشی  بخوانیم پنجم ابتدایی دوست صمیمی و دانا  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری

طراحی آموزشی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری دانلود طراحی آموزشی  ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 15روش تدریس کارایی تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده

طراحی آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده  دانلود طراحی آموزشی  ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس مکاشفه ای آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

طراحی آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت    دانلود طراحی آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس قیاسی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها

طراحی آموزشی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها دانلود طراحی آموزشی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13باروش تدریس دریافت مفهوم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه اول ابتدایی لوحه سوم

طراحی آموزشی  ریاضی پایه اول ابتدایی لوحه سوم دانلود طراحی آموزشی   ریاضی پایه اول ابتدایی لوحه سوم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13 روش تدریس پرسش و پاسخ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه اول ابتدایی تدریس عدد3

طراحی آموزشی ریاضی پایه اول ابتدایی تدریس عدد3 دانلود طراحی آموزشی ریاضی پایه اول ابتدایی تدریس عدد3 کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 15روش تدریس یادسپاری آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه اول ابتدایی درس خط باز و بسته

طراحی آموزشی ریاضی پایه اول ابتدایی درس خط باز و بسته      دانلود طراحی آموزشی  ریاضی پایه اول ابتدایی درس خط باز و بسته  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 16روش تدریس مجسم وغیر مجسم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس همه چیز از توست

 طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس همه چیز از توست   دانلود  طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس همه چیز از توست  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس بدیعه پردازی استقرایی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی

 طراحی آموزشی ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی دانلود  طراحی آموزشی  ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات  16 روش تدریس یادسپاری آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان مثل خورشید

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان مثل خورشید     دانلود طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان مثل خورشید کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس حل مساله بدیعه پردازی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام       دانلود طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13پرسش و پاسخ نمایشی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند    دانلود طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس مکاشفه ای وپرسش و پاسخ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها      دانلود طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12روش تدریس اجرای نمایش و مکاشفه ای و کاوشگری آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او

 طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او     دانلود  طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس قصه گویی و پرسش و پاسخ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده

طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده دانلود طراحی آموزشی    تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 11 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن

 طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن    طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات12 روش تدریس سخنرانی و بدیعه پردازی اجرای طرح درس     سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی)     بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف)     تمرینی(برحسب توانمدی )     آماده سازی(همه ی دانش آموزان )    &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر دانلود طراحی آموزشی هدیه های آسمانی پایه پنجم میراث پیامبر کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس تحلیل آموزشی اجرای طرح درس     سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی)     بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف)     تمرینی(برحسب توانمدی )     آماده سازی(همه ی دانش آموزان )     خلاقیتی (همه ی دانش آموزان ) &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی

 طراحی آموزشی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی دانلود   طراحی آموزشی  علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 11 اجرای طرح درس     سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی)     بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف)     تمرینی(برحسب توانمدی )     آماده سازی(همه ی دانش آموزان )     خلاقیتی (همه ی دانش آموزان )   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی چهارم ابتدایی درس ورزش تمرین تقویت نظم و انضباط و همکاری اجتماعی

طراحی آموزشی چهارم ابتدایی درس ورزش تمرین تقویت نظم و انضباط و همکاری اجتماعی  دانلود طراحی آموزشی  چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی تمرین تقویت نظم و انضباط و همکاری اجتماعی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات11 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم اول ابتدایی آهنربا

طراحی آموزشی علوم اول ابتدایی آهنربا  طراحی آموزشی علوم اول ابتدایی آهنربا کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 17حل مساله با استراتژی جروج پولیا  اجرای طرح درس     سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی)     بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف)     تمرینی(برحسب توانمدی )     آماده سازی(همه ی دانش آموزان )     خلاقیتی (همه ی دانش آموزان )  &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد

 طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد    دانلود  طراحی آموزشی علوم پنجم ابتدایی تغییرات مواد کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 16روش تدریس کاوشگری اجرای طرح درس     سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی)     بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف)     تمرینی(برحسب توانمدی )     آماده سازی(همه ی دانش آموزان )     خلاقیتی (همه ی دانش آموزان )  &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین

 طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین      طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس کاوشگری و دریافت مفهوم اجرای طرح درس     سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی)     بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف)     تمرینی(برحسب توانمدی )     آماده سازی(همه ی دانش آموزان )     خلاقیتی (ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(5):