کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما دانلود طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات16روش تدریس بارش مغزی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت

طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت دانلود طراحی آموزشی   ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس قیاسی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت

 طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت دانلود  طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس سخنرانی و پرسش و پاسخ گروهی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن

 طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن دانلود  طراحی آموزشی   ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات17روش تدریس پیش سازمان دهنده آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی دانلود طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات17 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه  & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم

 طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم  دانلود  طراحی آموزشی    هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی درس گوشه

 طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی درس گوشه دانلود  طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی  درس گوشه کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس پیش سازمان دهنده آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

 طراحی آموزشی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر دانلود  طراحی آموزشی  پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره دانلود طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات12 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه    &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان دستگاه گوارش

 طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان دستگاه گوارش دانلود  طراحی آموزشی    علوم سوم دبستان دستگاه گوارش  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس کارایی تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان منابع انرژی

 طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان منابع انرژی دانلود  طراحی آموزشی    علوم سوم دبستان منابع انرژی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس پرسش و پاسخ آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان

 طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان  دانلود طراحی آموزشی   علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس بدیعه پردازی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران

 طراحی آموزشی    علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران دانلود  طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس بارش مغزی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مهره داران

 طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مهره داران    دانلود  طراحی آموزشی  علوم سوم ابتدایی مهره داران کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 17روش تعدریس دستیابی مفهوم اجرای طرح درس     سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی)     بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف)     تمرینی(برحسب توانمدی )     آماده سازی(همه ی دانش آموزان )     خلاقیتی (همه ی دانش آموزان )  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها

 طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها  دانلود  طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13روش تدریس همیاری آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم

 طراحی آموزشی پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم دانلود  طراحی آموزشی  پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات14روش تدریس فعال آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی درس تفریق با انتقال

 طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی درس تفریق با انتقال دانلود  طراحی آموزشی  ریاضی سوم ابتدایی درس  تفریق با انتقال کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات17 آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی پایه سوم ابتدایی درس تمرین تشدید

طراحی آموزشی  پایه سوم ابتدایی درس تمرین تشدید  دانلود طراحی آموزشی   پایه سوم ابتدایی درس  تمرین تشدید  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13روش تدریس گروهی و فعال آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

 طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت دانلود  طراحی آموزشی   هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم

 طراحی آموزشی  هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم دانلود  طراحی آموزشی   هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم سوم ابتدایی اگر جنگل نباشد

 طراحی آموزشی  بخوانیم سوم ابتدایی اگر جنگل نباشد  دانلود  طراحی آموزشی   بخوانیم سوم ابتدایی اگر جنگل نباشد کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم سوم ابتدایی درس سلام آقای بل

 طراحی آموزشی  بخوانیم سوم ابتدایی درس سلام آقای بل  دانلود  طراحی آموزشی   بخوانیم سوم ابتدایی درس سلام آقای بل کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران

 طراحی آموزشی  بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران دانلود  طراحی آموزشی   بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما

طراحی آموزشی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما دانلود طراحی آموزشی  بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش ندریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم سوم ابتدایی بچه های کانون

 طراحی آموزشی  بخوانیم سوم ابتدایی بچه های کانون دانلود  طراحی آموزشی    بخوانیم سوم ابتدایی بچه های کانون کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس

 طراحی آموزشی  بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس دانلود  طراحی آموزشی   بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

 طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد  دانلود طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 15روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

 طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان دانلود  طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست

 طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست دانلود  طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز

 طراحی آموزشی  تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز دانلود  طراحی آموزشی   تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 15روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مهره داران

طراحی آموزشی علوم سوم ابتدایی مهره داران دانلود طراحی آموزشی  علوم سوم ابتدایی مهره داران کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان غذای سالم

طراحی آموزشی   علوم سوم دبستان غذای سالم دانلود طراحی آموزشی علوم سوم دبستان غذای سالم  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12روش تدریس گردش علمی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی

 طراحی آموزشی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی دانلود  طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس کاوشگری آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان دریاها

 طراحی آموزشی علوم سوم دبستان دریاها   دانلود  طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان دریاها  کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس قصه گویی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین

 طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان آب بر روی زمین دانلود  طراحی آموزشی    علوم سوم دبستان آب بر روی زمین کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12روش تدریس آموزش با رایانه آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه  &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان انرژی چیست

 طراحی آموزشی   علوم سوم دبستان انرژی چیست  دانلود طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان انرژی چیست کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس اعضای تیم آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان گرما ومواد 2

 طراحی آموزشی علوم سوم دبستان گرما ومواد 2  دانلود طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان گرما ومواد 2 کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 12روش تدریس مکاشفه ای آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان گرما و مواد

 طراحی آموزشی   علوم سوم دبستان گرما و مواد دانلود  طراحی آموزشی علوم سوم دبستان گرما و مواد کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس مکاشفه ای آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار

طراحی آموزشی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار دانلود طراحی آموزشی  علوم سوم دبستان جانوران مهره دار کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 13روش تدریس بدیعه پردازی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

طراحی آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت    دانلود طراحی آموزشی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 14روش تدریس قیاسی آنچه در این مجموعه وجود دارد:     زمان بندی درس       برنامه ریزی برای تدریس     ویِِژگی های فراگیران     دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه     رشداخلاقی ازنظرپیاژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

طراحی آموزشی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی

 طراحی آموزشی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی دانلود   طراحی آموزشی  علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی   کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 11 اجرای طرح درس     سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی)     بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف)     تمرینی(برحسب توانمدی )     آماده سازی(همه ی دانش آموزان )     خلاقیتی (همه ی دانش آموزان )   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(1):