کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کامل كارآموزي رشته کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

گزارش  کامل كارآموزي رشته کشاورزی   زراعت و اصلاح نباتات

دانلودگزارش  کامل كارآموزي رشته کشاورزی   زراعت و اصلاح نباتات بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداصفحات28

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق وکامل طراحی شده وقابل ارائه جهت واحد درسی کارآموزی

ترويج و آموزش كشاورزي بطوركلي فعاليتهاي ترويجي را كه در غالب كشورهاي جهان پذيرفته شده مي توان به چنداصل استوار دانست:اصول اقتصادي ، اصول آموزشي و اصول اداري. كه در اينجا بطور اجمالي به اصول آموزشي ، اشاره خواهد شد: براي اينكه سطح ميزان بيشتر خواهي در بين جامعه روستائي بالا رود، و براي اينكه انديشه هاي نو و شيوه هاي نوين كشاورزي در روستا رواج پيدا كند و براي اينكه حس همياري و خودياري در روستا ها فزوني يابد و سرانجام براي اينكه بتوان به هدفهاي نهائي ترويج كه همانا افزايش سطح درآمد روستائيان و رسيدن به كمال مطلوب در مظاهر مختلف زندگاني آنها دست يافت بايد از لاقيدي ها و توكل داشتن روستائيان به طبيعت كاسته ، شك و ترديد ها و اتكاء به غير از ميان آنها برطرف نموده و بالاخره حس همكاري و مأنوس شدن بكار هاي دسته جمعي را در آنها بطور شايسته اي بالا برد.يگانه عاملي كه ما را در اين مسير به مقصود مي رساند ، آموزش و تعليم همگاني روستائيان مي باشد و نمي توان از آن در هيچ مرحله اي از مكان و هيچ نوع فعاليتي صرفنظر كرد. با آگاهي به اين مسئله و در كل با توجه به اينكه روستائيان بدون آموزش قادر نخواهند بود فعاليتهاي فني ، اجتماعي و اقتصادي را به طرز پسنديده اي به انجام برسانند . ترويج اساس و ركن اصلي خود را بر پايه آموزش استوار كرده است. ترويج يك آموزش غير رسمي است چون آموزش در ترويج وابسته به تدريس و تعليم       مدرسه اي و با برنامه رسمي نمي باشد. ترويج آموزش است چون هدفش ياد دادن ، فهماندن و مدرن كردن مردم به روشهاي بهتر مي باشد . و به هيچ وجه هدفش مجبور كردن و مطيع كردن آنها نمي باشد. مروجين با روشهاي ترويجي به روستائيان مي آموزند كه چگونه با افزايش عملكرد ، پول بيشتري بدست آورند و در عين حال چگونه از درآمد بيشتر، استفاده مطلوب بعمل آورند. اگر به مردم روستائي ، راه ها و روش هاي حل مشكلات آنها آموخته شود آنها هم مي توانند تصميم بگيرند و عاقلانه اقدام كنند ترويج به مردم ياد مي دهد كه چگونه از منايع طبيعي خود استفاده كنند تا در نتيجه روشهاي غير فني زراعي آنرا نابود نكنند ، بلكه در بهبود شرايط و استعدادهاي اين منابع نيز اقدام شود . رفتار ، عقايد و مختصات خانواده ، جامعه و محيط زندگي ، در زندگي فردي بسيار مؤثر است و عامل مهمي در عوض شدن رفتار ، عقايد و فعاليتهاي فردي محسوب مي شوند . بنابراين در آموزش ترويجي ، فرد نيز بايستي مورد نظر قرار گيرد. مراكز تحقيقاتي بايد خود را سريعا به مروجين انتقال دهند و مروجين با آموزش به روستائيان  مي توانند نقش ارزنده اي در بالا بردن معلومات كشاورزي روستائيان بازي كنند ، فلوئيت زير بيان كننده اين مطلب مي باشد.              رابطه ترويج با تحقيق  در تماس مروجين با كشاورزان ، مروج مي تواند محقق كشاورزي منطقه ، محدوديتهاي كاري كشاورزان و وضعيتي كه آنها دارند آشنا سازد. حتي بهتر است كه مروج جهت اطمينان از مناسب بودن توصيه هاي ترويجي و انطباق آنها با نياز كشاورزان زمينه تماس مستقيم كارشناسان را با كشاورزان فراهم نمايد. اجراي آزمايش در شرايط كشاورزان موقعيت خوبي جهت بررسي كاربرد نتايج تحقيقات در سطح مزرعه و همچنين كسب اطلاعات لازم از اشكالات و معايب توصيه ها توسط محققين بدست  مي دهد. بدين ترتيب برداشت عمومي از فلسفه هدف و كار ترويج را مي توان به اين صورت ساده و خلاصه كرد : ترويج پلي است ميان مردم روستائي و مراكز تجقيقاتي ، كه البته اين پل بايستي نوعي معبر دو سويه باشد. يعني از يك سو توصيه ها و دستور العمل هاي فني تحقيقات را به روستا برده و از طرف ديگر مسائل و مشكلات روستائيان را بايد به محققين انتقال دهد.                كشاورزي                                                                                  مركز تحقيقات            پــــــُــــــــــــــــل  با توجه به اينكه اشاعه ايده هاي علمي و فني جديد كه نوعا پيشرفته ترين روش و يا آخرين توصيه هاي فني مي باشد در منطقه مورد عمل به مهارتي بسيار احتياج دارد ، لذا با توجه به هدف آموزش ترويج كه ترويج نوعي آموزش غير رسمي داوطلبانه در خارج از مدرسه است. مروج  بايستي براي تحقق اهداف خود از مهارتهاي آموزشي خاصي برخوردار باشد. نكات آموزشي را بدقت رعايت نموده و هدف آموزشي را بشناسد تا كارش عملا در جامعه پيشرفت كند ؛ الزاماً مروج بايستي ابتدا يك آموزشگر شود و بعد عهده دار كار ترويج گردد. در همين رابطه است كه آموزش از نوعي كه مطلب ترويج است ، يكي ديگر از مباني اين امر به حساب آمده و لازم است به دقت مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد ، تا منظور از آن در كار ترويج به روشني مشخص شود. رابطه تحقيق با آموزش همانطور كه مي دانيم نتايج داده هاي تحقيقاتي محققين بايستي بصورت ايده هاي نو همواره با آموزش آموزشگران در مسير تلفيق گردد تا بصورتي قابل پذيرش و مأنوس به روستائي ارائه شود. اين نكته نوعي ارتباط بين بخشهاي تحقيقاتي و بخشهاي آموزشي مي باشد كه ارتباط دهنده آنها مروجين هستند . نهادهاي آموزشي از طرفي مسئول پرورش محققين هستند و از طرف ديگر آموزشهاي پژوهشگرانه ارائه مي دهند . از طريق آموزش است كه كاربر و نكات علمي مشخص و مفهوم مي گردد . ضمناً اولين مهارتهاي لازم براي انجام امور تحقيقي و ترويجي آنها ار طريق آموزش ديدن و كسب اطلاعات لازم مورد نياز ميسر مي شود .  رابطه بين تحقيق و آموزش امريست غير قابل انكار . ترويج با آموزش نيز در رابطه است ، و در اينجا به همين نكته بسنده مي كنيم كه : ترويج بدون آموزش  ، خصوصيات و مشخصات خود را از دست مي دهد و اسا ساً اين دو لازم و ملزوم يكديگرند . جدي كه هيچ نظام ترويجي بدون وجود آموزش نمي تواند توفيق يابد و يا حداقل از توفيق مداوم برخوردار شود . به همين جهت است كه آموزش را پايه اصلي و جزء لاينفك ترويج دانسته اند . كمك مروج از طريق ارتباط با محقق  همانطور كه مي دانيم ترويج پلي است بين تحقيقات و زارعين ، اطلاعات علمي را به زارعين مي رساند مسائل آنها را درك مي كند ، مسائل يا راه حل هاي علمي را به محقق مي رساند ، محقق براي يافتن راه حل تجسس مي كتد و نتيجه را به مروج مي رساند و سپس او آن را به زارعين منتقل مي كند . اگر مروج نتواند زبان زارع و محقق را درك كند ، مروج خوبي نخواهد شد . نتيجه آنكه يا مسائل به تحقق نمي رسد و يا راه حل آن به زارع ، و در اين صورت اين پل  شكسته است .

فهرست مندرجات

عناوين                         صفحه

ترويج و آموزش كشاورزي                                         4
رابطه ترويج با تحقيق                                         6
رابطه تحقيق با آموزش              7      
كمك مروج از طريق ارتباط با محقق            8
روشها و وسايل كمك آموزشي                                    9
نكات ايمني هنگام سمپاشي                   10
عوامل مؤثر در كاهش بازدهي كود و زراعت و باغباني            11
هورمون Pix و كاربرد در پنبه         11
ارزش مبادله يك كيلو پنبه محلوج با ساير محصولات         12  
كرم قوزه پنبه                                             12
كنه پنبه                                                         13
رقم ساحل                     14
بيماري بلاست برنج                     15
سوختگي غلاف برنج                            16
خسارت موشها به برنج                                   17  
خسارت پرندگان به برنج                                17
سياهك دروغي برنج                                  18
پوسيدگي غلاف برنج                                        18
پوسيدگي ساقه برنج                                     19
پروانه كرم ساقه خوار برنج                     19
اختلاف بين برنج و سوروف      20
پوسيدگي طوقه برنج                   20
منابع و مأخذ                              22پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
zeraat-va-eslah-nabatat_346735_7364.zip26.8k