کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کارآموزی رشته وکالت بطلان قرارداد صوري

گزارش کارآموزی رشته وکالت بطلان قرارداد صوري

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت بطلان قرارداد صوري بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 280

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

 وكيل خواهان آقاي داوود موسوي (وكيل شركت كاوه رادياتور سهامي خاص) دادخواستي به طرفيت خوانده شركت توليد صوري مواد دارويي با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوري بيع تقديم دادگاه نموده مدير دفتر پس از ملاحظه با ابلاغ اخطاريه رفع نقص و تكميل آن از ناحيه وكيل خواهان با دستور رئيس دادگاه وقت تعيين و به طرفين رسيدگي ابلاغ شده است. آقاي عاملي با وكالت از خوانده اعلام وكالت نموده روز 7/6/84 جلسه تشكيل و وكلاي طرفين حضور يافته‌اند وكيل خواهان اظهار مي دارد دعوي به شرح دادخواست تقديمي است كه قرار داد. مورخه 26/4/81 صوري بوده است زيرا وجوه مندرج در قرارداد به شرح ماده 2 تحت عنوان ثمن هرگز پرداخت نشده است. و چون شركت خوانده مقداري از بدهكاري خواهان را پرداخت نموده لذا آنرا مجبور به تنظيم قرارداد صوري نموده است و مبايعه نامه مذكور بدون قصد و رضاي طرفين تنظيم شده است. وكيل خوانده در مقابل اظهار داشت قرارداد بين دو شخصيت حقوقي ايجاد و به امضا مديران آن رسيده و كاملا قانوني و خالي از اشكال و ايراد مي باشد و خواهان نيز هيچ دليلي براي صورت بودن آن ارائه ننموده است لذا درخواست رد دعوي خواهان را دارم. در نهايت طرفين از استماع تصميم دادگاه اسقاط حضور نموده و دادگاه با بررسي اوارق و  محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي انشا راي نموده است: رأي دادگاه: دادگاه توجهاً به دفاعيات وكيل خوانده و مبايعه نامه مورخه 26/4/81 و با عنايت با اصول لزوم و صحت قراردادها دليلي بر صوري بودن مبايعه نامه استنادي احراز نمي نمايد و دعوي خواهان را بلا دليل تلقي مستندا به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 219 و 223 قانون مدني حكم به بطلان آن صادر و اعلام مي دارد. رئيس شعبه 22 دادگاه عمومي تهران رامين ميرزاجاني        7/6/84   بسمه تعالي كلاسه: 84/22/92        صدور دستور موقت/رفع ممنوعيت خروج       شعبه:22 خواهان: عليرضا شهيدي رضوي - سورنا فرمائيان  وكلاي رخساره كيانوري خوانده: بانك ملت خواسته: ابطال دستور بانك ملت مبني بر ممنوعيت خروج وكيل خواهان آقاي عليرضا شهيدي رضوي / سورنا فرمافيان با وكالت از رخساره كيانوري دادخواستي به طرفيت بانك ملت شعبه دولت به خواسته صدور دستور موقت بر ابطال دستور بانك ملت مبني بر ممنوعيت خروج موكله تقديم نموده است. با اين شرح كه بعلت بدهي شركت فيصل تابناك به بانك و اينكه موكله جز سهامداران شركت بوده از ناحيه بانك ممنوع الخروج شده است (لايحه ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها مصوب 1359) در حاليكه موكله هيج سمتي در شركت نداشته و تامي امضائات صورتجلسات مجمع شركت جعلي بوده و بدون اطلاع موكله صورت پذيرفته است. دفتر شعبه اخطاريه اي جهت رفع نقص به وكيل خواهان ابلاغ نموده كه وكيل خواهان ضمن تكميل پرونده در خواست صدور دستور موقت را نموده است و در تاريخ 4/4/84 صدور دستور منوط به ايداع خسارت احتمالي به مبلغ 10ميليون تومان گرديده است.  مبلغ10 ميليون تومان را واريز و دادگاه نيز دستور موقت را صادر نموده و مقرر داشته كه جهت اظهار نظر سرپرست مجتمع شهيد بهشتي ارسال شود (و سرپرست محترم بجهت اينكه موضوع دستور با موضوع اصلي خواسته يكي بوده با صدور دستور مخالفت نموده است) لذا دادگاه نيز از صدور دستور امتناع ورزيده فلذا وكيل خواهان نيز تقاضا صدور دستوري مبني بر ايداع هزينه خسارت احتمالي 10  ميليون تومان را از صندوق دادگستري نموده است بتاريخ 11/5/84 در وقت مقرر جلسه رسيدگي تشكيل و وكيل خواهان حضور يافته و نماينده حقوقي بانك ملت نيز به دفاع پرداخته است. وكيل خواهان چنين اظهار داشته است كه موكله در افتتاح حساب يا گشايش حساب بعنوان مدير يا يكي از اعضا هيات مديره هيچ برگه يا صورتجلسه اي را امضاء نكرده است و تعهدي هم بر عهده او نمي باشد. نماينده بانك اظهار داشته است كه خواهان هنگام افتتاح حساب نائب هيئت رئيسه بوده و صاحب 49% سهام بنام ايشان مي باشد. و ازطرفي هم همسر ايشان رئيس هيئات مديره و با مالكيت 49% سهام مي باشد صمن اينكه ادعاي جعل وي مقرون به صحت نمي‌باشد و از طرفي هم جاعل مشخص نيست تاما از جعل و جاعل شكايت كيفري نمائيم لذا با اين اوصاف درخواست رد دعوي را نمي نماييم. دادگاه بتاريخ 25/5/84 ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت به صدور راي نموده است. رأي دادگاه : با ملاحظه محتويات پرونده و اظهارات طرفين دعوي و توجها به مدارك و مستندات پيوست دادخواست نظر به اينكه به موجب صورتجلسه مورخه 1/9/82 مجمع عمومي فوق العاده خواهان با دريافت كليه سهام الشركه خود از شركت خارج گرديده و هيچ گونه سمتي از تاريخ مذكور در شركت فيصل تباك نداشته است از طرف ديگر خواهان هيچ گونه  سند تعهد آوري را بعنوان مدير يا عضوي از اعضا ي هيئات مديره يا عضوي از اعضا هيات مديره يا سهامدار شركت فيصل تباك امضا نكرده و پاسخ استعلام بعمل آمده از بانك ملت نيز حكايت از آنان دارد كه شخص خانم رخساره كيانوري بدهي نيز به بانك ملت ندارد بلكه تعهدات مورد ادعاي بانك از بابت سمت وي در شركت فيصل تباك بوده كه آن هم بنا به دلايل مذكور موثر در مقام نيست بناء عليهذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت وقانوني تشخيص مستندا به ماده 198 از قانون آ.د.م حكم به ابطال دستور بانك مبني بر ممنوعيت خروج خواهان از كشور موضوع گواهي شماره 4975 – 18/12/83 بانك مركزي صادر و اعلام مي دارد. رئيس شعبه 22 دادگاه عمومي تهران رامين ميرزاجاني 25/5/84    بسمه تعالي خواهان: سيدجلال برشفورد گله با وكالت آقاي عبداللهي        شعبه 22 خوانده: خليل مساح مارلاني خواسته: الزام به فروش سرقفلي در مورخه 5/5/83 خواهان سيد جلال برشنورد گله پروسري با وكالت آقاي عبدالهي دادخواستي به طرفيت آقاي ابراهيم خليل مساخ مارلاني به خواسته الزام به فروش سرقفلي 6/1 از سرقفلي مشاعي بين خواهان و خوانده به انضمام مدارك و مستندات خود از قبيل فتوكپي حكم خلع يد و تعيين اجرت المثل تقديم نموده است. مدير دفتر با بررسي دادخواست و ضمائم آن براي صدور دستور به نظر قاضي مي رساند وي دستور تعيين وقت و دعوت از طرفين و ارسال نسخه ثاني و ديگر ضمائم پرونده به خواهان صادر مي نمايد. وقت رسيدگي 18/7/83 11 صبح تعيين مي شود و اخطاريه ها به دعوي ابلاغ مي گردد. روز رسيدگي وكيل خواهان اظهار مي دارد دعوي خواهان بشرح دادخواست تقديمي است  واينكه خوانده صاحب 4/1 از سرقفلي رستوران آبي است موكل سهامدار بقيه حصه است يعني هم صاحب مالكيت (عين و 6/5 منافع است)تقاضاي الزام فروش خواسته سهم خود 6/1 را با جلب نظر كارشناس مي گردد. از جهتي هم چون خواهان و خوانده در منافع شريك مي باشند و از جهتي منافع در فقه و قانون قابل افراز نمي باشد و اگر مال قابل افراز و تقسيم نباشد بايد آن را فروخت و با قيمت آن حصه شركا را تاديه نمود و به اين لحاظ تقاضاي الزام فروش خوانده سهم مشاعي 6/1 از حق سرقفلي خود را نموده است (ضمن اينكه خوانده هيچ تصرفي در ملك (ستوران آبي) ندارد)  اظهارات خويش را بشرح لايحه‌اي بشماره 1712 ابراز نموده و دفاعيات وكيل خواهان را تكذيب نموده است در آخر جلسه وكيل خواهان استمهال نموده جهت ارائه مدارك و ارسال لايحه خويش. دادگاه 18/7/83 در وقت فوق العاده تشكيل و قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نموده است آقاي اسماعيل مدبر بعنوان كارشناس منتخب اظهار نظر نوده اند كه مبلغ سرقفلي 6/1 ملك متنازع 924000000 ريال مي باشد. خوانده با تقديم درخواستي اعتراض خود را نسبت به نظريه كارشناس اعلام نموده است كه متراژ معونه كارشناس از اندازه واقعي كم بوده لذا درخواست ارجاع امر به كارشناس ديگر نموده است و دادگاه كارشناس آقاي محمدرضا دين نژاد رامعرفي وي همتراز رستوران را 55/756 متر اعلام نموده است. دادگاه در 2/2/84 جلسه تشكيل و پس از استماع اظهارات اصحاب دعوي ختم دادرسي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدر راي نموده است. دادگاه عنايتاً به مراتب مذكوره و با عنايت به اينكه از ناحيه خوانده دليل يا مستند قانوني بر اينكه ديزي سرا مجاور نيز جز رستوران ستاره آبي باشد به دادگاه ارائه ننموده نظريه كارشناسي را با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق دانسته عليهذا نظر به اينكه افراز منافع محل كسب با افراز عين ملك از ماده 317 امور حسبي و به استناد قواعد فقهي لاضرر و قاعده تسليط دعوي خواهان را ثابت و قانوني تشخيص مستندا به ماده مذكور و مواد 589، 592، 594، 598 قانون مدني حكم به فروش سرقفلي و منافع رستوران ستاره آبي به ميزان 6/1 كل سرقفلي و منافع رستوران آبي در قبال پرداخت 924000000 ريال طبق نظريه كارشناس بدوي از ناحيه خواهان در حق خوانده صادر و اعلام مي دارد. رئيس شعبه 22 دادگاه عمومي تهران رامين ميرزاجاني 2/3/84   شماره دادنامه 5180         پرونده 84/22/407 ضمنا دادگاه با صدور قرار خواسته دستور موقت خواهان را مبني بر رفع ممنوعيت خروج از كشور دادگاه با استناد به ماده 316 ق.آ.د.م قرارداد خواست مطروحه راصادر و اعلام نموده .پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
573_364625_2803.zip170.7k