کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

پروژه رشته محیط زیست وجه تسميه پارك ساعي

پروژه رشته محیط زیست وجه تسميه  پارك ساعي

دانلود پروژه رشته محیط زیست وجه تسميه  پارك ساعي با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 33

دانلود پروژه آماده

 

چكيده

مجموعه اي را كه پيش رو داريد شامل يك سلسله اطلاعات واقعي در ارتباط با پارك ساعي تهران مي‌‌باشد كه در چندين بخش تقسيم گرديده است. از آنجاكه بررسي فضاي سبز موجود در يك پارك از ديدگاه زيست محيطي در اولويت نگرش به آن قرار دارد در اولين مطالعات درون اين پايان نامه به بررسي فضاي سبز موجود در پارك پرداخته شده است. فضاي سبز پارك مورد مطالعه در قالب درختان ، درختچه ها، گلها و گياهان علفي جاي گرفته است كه بنا بر اهميت بالاتر درختان و درختچه ها در مطالعات زيست محيطي به اين دسته از گياهان عنايت بيشتري شده است و انواع موجود، آمار و پراكندگي  درختان و درختچه ها تعريف گرديده است. پس از آن گلها و گياهان علفي ذكر شده است كه در نهايت فضاي سبز موجود در پارك را تشكيل داده است. بعد از اين فعاليتها اجزاي تشكيل دهنده پارك به لحاظ داشتن وسعت مطلب در دو گروه خدمات ضروري و خدمات رفاهي و تفريحي پارك تقسيم شده است و بررسي هركدام از زير مجموعه هاي اين دو گروه بر حسب امكانات موجود و مطالعات صورت پذيرفته بخش عمده مطالعات را به خود اختصاص داده است .همان طور كه مي‌‌دانيد بعد از هر كار صورت پذيرفته اي ، ارزيابي و چگونگي پيشرفت و يا رشد نزولي آن از عمده فعاليتهاي لازم براي بررسي صحت عملكرد آن مي‌‌باشد. در اين پايان نامه نيز تا حدودي به اين امر پرداخته شده است . ارزيابي پارك از جهات مختلف و نتيجه اين مطالعات به همراهي بررسي تعارضات موجود در پارك از جمله فعاليتهاي صورت گرفته است. با توجه به نتايج حاصله از ارزيابي و بررسي تعارضات موجود از ديدگاه زيست محيطي و طراحي منظر در نهايت به ارائه پيشنهادات  اصلاحي در راه حل  و يا بهبود تنگناها و مشكلات موجود در پارك پرداخته شده است. هدف عمده از ارائه اين پيشنهادات بالا بردن كيفيت استفاده از پارك، آموزش بهينه استفاده كردن پارك براي مسئولان امر، رضايت خاطر بازديدكنندگان و ساختن محيط  زيستي سالم  و سبز بوده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه
چكيده                                           1
مقدمه                                          3
فصل اول : كليات                                 
1-    1- هدف از انجام تحقيق                               5
1-2- پيشينه تحقيق                                   6
1-3- روش كار و تحقيق                               7    
فصل دوم : ضرورت پاركهاي شهري ومعرفي پارك ساعي تهران        11    
2-1- اهميت پاركهاي شهري                             11
2-1-1-كاهش دما وافزايش رطوبت نسبي                    12    
2-1-2- تغييرميكروكليما                            12    
2-1-3- مقابله با جزاير گرما                              12
2-1-4- كاهش ميزان سرب در هوا                        13    
2-1-5- كاهش موثرآلودگي شيميايي هوا                     13    
2-1-6- كاهش آلودگي صدا                             13
2-1-7- توليداكسيژن و جذب دي‌اكسيدكربن                    14
2-1-8- كنترل تشعشعات وباز تاب نور                        14
2-1-9 كنترل ترافيك                                 14
2-1-10-زيبايي آفريني                                 14
2-1-11-معماري شهرها                             15    
2-1-12- جذب فون                                 15
2-1-13- كنترل باد                                15    
2-1-14- تفرجگاه                                15    
فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه
2-1-15- تاثير رواني                                15
2-1-16- ذخيره انرژي                                16
2-1-17- برگاب                                16    
2-1-18- درختان و سيلاب                            17    
2-2-    تاريخچه                                18    
2-3-    فرازهايي از انديشه مرحوم ساعي پرچمدار فضاي سبز در ايران         19
2-4-     ويژگيهاي جغرافيايي                            23    
2-4-1- موقعيت                                23    
2-4-2- توپوگرافي                                23    
2-4-3- وسعت                                25    
2-5-    جمعيت استفاده كننده                            25    
فصل سوم: فضاي سبز موجود در پارك                    32    
3-1- درختان و درختچه ها                            44    
3-1-1- سوزني برگان                                44
3-1-2- پهن برگان هميشه سبز                            44
3-1-3 – پهن برگان خزان دار                             44
3-1-3-1- پهن برگان درختچه اي خزان دار                    45
3-1-3-2- پهن برگان درختي خزان دار                        47
3-1-4- وضعيت گونه هاي درختي و درختچه اي موجود                47
3-1-4-1- توده هاي سوزني برگ                        47    
3-1-4-2- تك كاشتهاي سوزني برگ                        48
3-1-4-3- توده هاي برگ پهن هميشه سبز                    48    
فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه
3-1-4-4- تك كاشتهاي برگ پهن هميشه سبز                    48
3-1-4-5- توده هاي برگ پهن خزان دار                        49
3-1-4-6- تك كاشتهاي برگ پهن خزان دار                    49
3-2- گلها و گياهان علفي                            49    
3-2-1- توده هاي گلكاري شده                            53
فصل  چهارم: ساير اجزاي تشكيل دهنده  پارك                    
4-1- وروديها و معابر                                 56
4-2- خدمات ضروري  پارك                            58
4-2-1- شبكه آبرساني                                58
4-2-2- شبكه روشنايي                                58
4-2-3- سرويس هاي پذيرايي و بهداشتي                    60    
4-2-4- مبلمان و ساير ملزومات                            61
4-2-5- شبكه گاز شهري                            61    
4-2-6- شبكه ايمني                                62    
4-2-7- امور اجرايي                                62    
4-2-7-1- نيروي انساني متخصص                        62    
4-2-7-2- نيروي انساني فني                            63
4-2-7-3- نيروي انساني حفاظتي                        63    
4-2-7-4- نيروي انساني متغير                            63
4-3- خدمات رفاهي و تفريحي پارك                        64
4-3-1- زمين بازي كودكان                            64    
4-3-2- باغ ژاپني                                 64    

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه
4-3-3- تراسهاي سرو شيراز،كاج تهران و چنار                     65
4-3-4- تپه گل                                65    
4-3-5- قطعات جنگلكاري                            66    
4-3-6- عرصه هاي پياده روي                            66
4-3-7- امكانات ورزشي                            66    
4-3-8 – محوطه كناري فرهنگسراي سرو                        66
4-3-9- ساختارهاي آبي                            66    
4-3-9-1- آبنماي موزيكال                            66    
4-3-9-2- آبنماي سه طبقه                            69    
4-3-9-3- آبنماي گلابي شكل                            69
4-3-9-4- آبنماي استوانه اي مقابل ورودي شرقي                 71
4-3-9-5- حوض سنگي فرهنگسرا                        71
4-3-9-6- حوضچه پشت كلينيك گل و گياه                    71
4-3-10- بخش حيات وحش                            72
4-3-11- كلينيك گل و گياه                            76    
4-3-12- گلخانه                                 76    
4-3-13- محدوده آموزشي حروف الفباي فارسي                    76
4-3-14- فرهنگسراي سرو                            77
4-3-15- مجتمع تفريحي خانه كودك                        79    
4-3-16- اماكن اداري                                79    
4-4- روند دگرگونيهاي كاربري اراضي در پارك                    81
فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                        
5-1- ارزيابي وضعيت كلي  پارك                        90
5-1-1- ارزيابي از جهت كاربريهاي موجود                    90
5-1-2- ارزيابي از جهت امكانات موجود                    90
5-1-2-1- ارزيابي از جهت نوع امكانات موجود                    90
5-1-2-2- ارزيابي از جهت كيفيت امكانات بررسي شده                91    
5-2- بررسي تعارضات و ضرورت بازنگري در طراحي                93    
5-3- ضرورت باز نگري در استفاده بهينه                        96    
5-3-1- از ديد زيست محيطي                            96    
5-3-2- از ديد امنيتي                                97    
5-3-3- از ديد اقتصادي                            98    
5-3-4- از ديد هزينه‌هاي جاري نگهداري                    99    
5-4- چكيده آراء و نظرات مختلف شهروندان نسبت به استفاده از  پارك        100    
5-5- ارائه پيشنهادات اصلاحي                            102    
5-5-1- تكميل و ارتقاء كيفي سرويس هاي خدماتي                102    
5-5-2- ايجاد سرويس هاي بهداشتي جديد و برقراري دريافت وجه مختصر
براي سرويس دهي بهتر                                102
5-5-3- پراكنش و تعدد سكوهاي آبخوري                    103    
5-5-4- ايجاد امكانات استحمام                            103    
5-5-5- ايجاد نمازخانه و جايگاه نيايش                        104    
5-5-6- ايجاد غرفه هاي فروش مواد خوراكي متناسب با وسعت  پارك        104    

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه
5-5-7- ايجاد غرفه هاي كوچك در جهت رفع نيازمنديهاي عمومي        105    
5-5-8- ايجاد ايستگاههاي مطبوعاتي                        105    
5-5-9- نصب باجه هاي تلفن و صندوق پستي                    106    
5-5-10- ايجاد بازارهاي هنري و ورزشي                    106    
5-5-11- ايجاد امكانات تفريحي متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي        107    
5-5-12- ضرورت ايجاد پايگاههاي ارشادي                    107    
منابع و مآخذ                                    110    
 
فهرست اشكال

عنوان                                        صفحه
شكل شماره 1- مرحوم مهندس كريم ساعي                    22    
شكل شماره 2- حاشيه غربي باغ ژاپني                        30    
 شكل شماره 3- تپه گل با گلهاي فصلي متفاوت                    31    
 شكل شماره 4- درختچه ابريشم مصري                        38    
 شكل شماره 5- درختان ژينكگوبيلوبا و ماگنوليا هميشه سبز            43    
 شكل شماره 6- درخت كاتالپا(جوالدوزك)                    43    
 شكل شماره 7- درختچه انار گل                        46    
 شكل شماره 8- درختچه ياس شيرواني                        46    
شكل شماره 9- گل كوكب                            52    
شكل شماره10- گل سلوي (مريم گلي)                        52    
شكل شماره 11- گل ميمون                            54    
شكل شماره12- آبنماي سه طبقه                            70    
شكل شماره13- آبنماي گلابي شكل                        70    
شكل شماره14- قرقاول                                75    
شكل شماره15- بركه اردكها                            75    
شكل شماره16- سنجاب                            75    
شكل شماره17- طاووس                            75    
شكل شماره18- فرهنگسراي سرو                        78    
شكل شماره19- آمفي تئاتر فرهنگسراي سرو                    78    
شكل شماره 20- مجتمع فرهنگي – تفريحي خانه كودك                80    فهرست جداول

عنوان                                        صفحه
جدول شماره 1- زمانبندي انجام پروژه (C.P.M)                    9
جدول شماره2-    بخشهاي گسترده موجود در پارك                    25
جدول شماره3-    فهرست گونه هاي درختي موجود                    33
جدول شماره4- فهرست گونه هاي درختچه اي موجود                36
جدول شماره5- آمار تعداد و درصد درختان و درختچه هاي موجود در پارك    39    
جدول شماره 6-فهرست گلها و گياهان علفي موجود                50
جدول شماره7- سيستم روشنايي مورد استفاده در پارك                60
جدول شماره8-    ارزيابي امكانات بررسي شده                    92
جدول شماره9-    ارزيابي كيفيت فضاي سبز                    92    

فهرست نقشه ها

عنوان                                        صفحه
نقشه شماره 1- نقاط ارتفاعي موجود در پارك                    24    
نقشه شماره 2- پارك ساعي تهران در سال 1364                    84
نقشه شماره 3- عكس هوايي پارك ساعي تهران در سال 1358            85    
نقشه شماره4- عكس هوايي پارك ساعي تهران در سال 1374            86    
نقشه شماره5- وضعيت موجود  فضاي سبز پارك ساعي تهران             پيوست
 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
4_365118_9660.zip106.7k