کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

پروژه رشته برق استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم

پروژه رشته برق استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم

دانلود پروژه رشته برق استفاده از پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 158

دانلود پروژه آماده

 

چكيده :

توسعه شبكه هاي قدرت نوسانات خود به خودي با فركانس كم را، در سيستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هايي نسبتاً كوچك و ناگهاني در شبكه باعث بوجود آمدن چنين نوساناتي در سيستم مي شود. در حالت عادي اين نوسانات بسرعت ميرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معيني فراتر نمي رود. اما بسته به شرايط نقطه كار و مقادير پارامترهاي سيستم ممكن است اين نوسانات براي مدت طولاني ادامه يافته و در بدترين حالت دامنه آنها نيز افزايش يابد. امروزه جهت بهبود ميرايي نوسانات با فركانس كم سيستم، در اغلب شبكه هاي قدرت پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) به كار گرفته مي شود.اين پايدار كننده ها بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايتِ سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند. بنابراين ممكن است با تغيير پارامترها و يا تغير نقطه كار شبكه، پايداري سيستم در نقطه كار جديد تهديد شود.

موضوع اين پايان نامه طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت است، به قسمي كه پايداري سيستم در محدوده وسيعي از تغيير پارامترها و تغيير شرايط نقطه كار تضمين شود. در اين راستا ابتدا به مطالعه اثر تغيير پارامترهاي بر پايداري سيستم هاي قدرت تك ماشينه و چند ماشينه پرداخته مي شود. سپس دو روش طراحي كنترل كننده هاي مقاوم تشريح شده، و در مسئله مورد مطالعه به كار گرفته مي شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسي اين روش ها، يك روش جديد براي طراحي PSS ارائه مي شود. در اين روش مسئله طراحي پايدار كننده مقاوم به مسئله پايدار كردن مجموعه اي از مدلهاي سيستم در نقاط كار مختلف تبديل مي شود. اين مسئله نيز به يك مسئله استاندارد بهينه سازي تبديل شده و با استفاده از روش هاي برنامه ريزي غير خطي حل مي گردد. سرانجام كارايي روش فوق در طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي يك سيستم قدرت چند ماشينه در دو مسئله مختلف (اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميكي و تداخل PSS ها) تحقيق شده و برتري آن بر روش كلاسيك به اثبات مي رسد.

 

پيشگفتار:

افزايش روز افزون مصرف انرژي الكتريكي، توسعه سيستم هاي قدرت را بدنبال داشته است بطوريكه امروزه برخي از سيستم هاي قدرت در جغرافيايي به وسعت يك قاره گسترده شده اند. به موازات اين توسعه كه با مزاياي متعددي همراه است، در شاخه ديناميك سيستم هاي قدرت نيز مانند ساير شاخه ها مسائل جديدي مطرح شده است. از جمله اين مسائل مي توان به پديده نوسانات با فركانس كم، تشديد زير سنكرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره كرد.پديده نوسانات با فركانس كم در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است و در بحث پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت مورد توجه قرار مي گيرد. بروز اغتشاش هاي مختلف در شبكه، انحراف سيستم از نقطه تعادل پايدار را به دنبال دارد، در چنين وضعيتي به شرط اينكه سنكرونيزم شبكه از دست نرود، سيستم با نوسانات فركانس كم به نقطه تعادل جديد نزديك مي شود. هنگامي كه يك ژنراتور به تنهايي كار مي كند، نوسانات با فركانس كم به دليل ميرايي ذاتي به شكل نسبتاً قابل قبولي ميرا مي شوند. اما كاربرد برخي از المان ها مانند تحريك كننده هاي سريع، با اثر ديناميك قسمت هاي مختلف شبكه ممكن است باعث تزريق ميرايي منفي به شبكه شود، به طوريكه نوسانات فركانس كم شبكه به شكل مطلوبي ميرا نشده و يا حتي از ميرايي منفي برخوردار شوند. بديهي است افزايش ميرايي مودهاي الكترومكانيكي سيستم در چنين وضعيتي مي تواند به عنوان يك راه حل مورد استفاده قرار گيرد. بر اين اساس پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تك ماشين – شين بينهايت طراحي شده و در محدوده وسيعي به كار گرفته مي شوند. از ديد تئوري كنترل، پايدار كننده هاي فوق در واقع يك كنترل كننده كلاسيك با تقديم فاز[1] مي باشد كه بر اساس مدل خطي سيستم در يك نقطه كار مشخص طراحي مي شوند.


1- Phase Lead

 

فهرست مطالب
عنوان                                     صفحه
چكيده
فصل اول – مقدمه
1-1- پيشگفتار    4
1-2- رئوس مطالب     7
1-3- تاريخچه     9
فصل دوم : پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت
2-1- پايداري ديناميكي سيستم هاي قدرت    16
2-2- نوسانات با فركانس كم در سيستم هاي قدرت     17
2-3- مدلسازي سيستمهاي قدرت تك ماشينه     18
2-4- طراحي پايدار كننده هاي سيستم قدرت (PSS)     23
2-5- مدلسازي سيستم قدرت چند ماشينه    27
فصل سوم: كنترل مقاوم
3-1-كنترل مقاوم     30
3-2- مسئله كنترل مقاوم    31
3-2-1- مدل سيستم    31
3-2-2- عدم قطعيت در مدلسازي    32
3-3- تاريخچه كنترل مقاوم    37
3-3-1- سير پيشرفت تئوري    37
3-3-2- معرفي شاخه هاي كنترل مقاوم    39
3-4- طراحي كنترل كننده هاي مقاوم براي خانواده اي از توابع انتقال     45
3-4-1- بيان مسئله    45
3-4-2- تعاريف و مقدمات    46
3-4-4-‌‌‌تبديل مسئله پايدارپذيري مقاوم به‌يك مسئله Nevanlinna–Pick     50
3-4-5- طراحي كنترل كننده    53
3-5- پايدار سازي مقاوم سيستم هاي بازه اي     55
3-5-1- مقدمه و تعاريف لازم    55
2-5-3- پايداري مقاوم سيستم هاي بازه اي    59
3-5-3- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم مرتبه بالا    64
فصل چهارم  : طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت
4-1- طراحي پايدار كننده هاي مقاوم براي سيستم هاي قدرت     67
4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick     69
برای سیستم های قدرت تک ماشینه     69
4-2-1- مدل سیستم    69
4-2-2- طرح یک مثال    71
4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick    73
4-2-2- بررسی نتایج    77
4-2-5- نقدی بر مقاله    78
4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه     83
4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه    83
4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه    86
4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت    90
4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله    93
4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه     95
4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی    95
4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای    101
 4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی    105
4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم    106
4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم    110
4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)    110
4-5-1- جمع بندی مطالب    110
4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار    111
4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید    113
4-5-4- نتیجه گیری    115
فصل پنجم : استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله
5-1- استفاده از ورش طراحي جديد در حل چند مسئله     121
5-2- طراحي PSS‌هاي مقاوم به منظور هماهنگ سازي PSS  ها     122
 5-2-1- تداخل PSS‌ها     122
5-2-2- بررسي مسئله تداخل PSS‌ها در يك سيستم قدرت سه ماشينه     124
5-2-3- استفاده از روش طراحي بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ     126
انتخاب مجموعه مدلهاي طراحي     127
5-2-4-‌مقايسه‌عملكرد دو نوع پايدار كننده به كمك شبيه سازي كامپيوتري    130
5-3- طراحي كنترل كننده هاي بهينه (  فيدبك حالت ) قابل اطمينان براي سيستم قدرت     132
 5-3-1) طراحي كننده فيدبك حالت بهينه     132
تنظيم كننده  هاي خطي     133
 5-3-2-كاربرد كنترل بهينه در پايدار سازي سيستم هاي قدرت چند ماشينه    134
5-3-3-طراحي كنترل بهينه بر اساس مجموعه‌اي از مدلهاي سيستم     136
 5-3-4- پاسخ سيستم به ورودي پله     140
فصل ششم : بيان نتايج
6-1- بيان نتايج     144
6-2- پيشنهاد براي تحقيقات بيشتر    147
مراجع    148
ضميمه الف – معادلات ديناميكي ماشين سنكرون    154
ضميمه ب – ضرايب K1 تا K6     156
ضميمه پ – برنامه ريزي غير خطي    158
 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
0047_368848_4110.zip3.4 MB