کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کارآموزی رشته وکالت بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ به‌ ايراد صدمه‌ بدني‌

گزارش کارآموزی رشته وکالت بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ به‌ ايراد صدمه‌ بدني‌

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ به‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 180

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

شرح‌ شكوائيه‌

(گردشكار پرونده‌) برابر اعلام‌ مركز فوريت‌هاي‌ پليسي‌ 110 مبني‌ بر وقوع‌ يك‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلي‌بندرعباس‌ اكيپ‌ گشت‌ كلانتري‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسي‌ محرز گرديديكدستگاه‌ خودروي‌ سواري‌ پرايد به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ايران‌ 84 به‌ رانندگي‌ آقاي‌ مهدي‌ايرانپور با يك‌ دستگاه‌ موتورسيكلت‌ به‌ شماره‌ 8275 كرمان‌ 24 به‌ رانندگي‌ شاكي‌ فوق (فرشيد شهبازي‌) تصادف‌ نموده‌ كه‌ راننده‌ موتورسيكلت‌ به‌ بيمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طريق‌ كلانتري‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ كه‌ از آن‌ طريق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ موضوع‌ جهت‌ معرفي‌ مصدم‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ و اخذ نظريه‌كارشناسي‌ تصادفات‌ پيگيري‌ كه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ متعاقباً از سوي‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ كه‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بي‌احتياطي‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواري‌ پرايد به‌علت‌ عدم‌ رعايت‌ حق‌ تقدم‌ در حين‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسيكلت‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌ ونظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاكي‌ در حد سائيدگي‌ زانوي‌ پاي‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ مي‌باشد. در ادامه‌ از شاكي‌ و متهم‌ در دادياري‌ تحقيق‌ كه‌ شاكي‌اظهار داشته‌ به‌ شكايت‌ خود باقي‌ هستم‌ و گواهينامه‌ نيز دارم‌ و متهم‌ نيز اظهار داشته‌بي‌احتياطي‌ را قبول‌ دارم‌ و نظريه‌ افسر كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهيم‌ اتهام‌ قرار ده‌ ميليون‌ ريال‌ كفالت‌ براي‌ متهم‌ صادر كه‌ نامبرده‌كفيل‌ خود را معرفي‌ و سپس‌ قرار مجرميت‌ وي‌ صادر و پرونده‌ طي‌ كيفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌، نظريه‌ كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ شكايت‌ شاكي‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامي‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ صادرو جهت‌ رسيدگي‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسيدگي‌تعيين‌ و به‌ طرفين‌ ابلاغ‌ كه‌ در وقت‌ مقرر شاكي‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماينده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ كه‌ شاكي‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاكي‌ بوده‌ و تقاضاي‌ رسيدگي‌ دارم‌. متهم‌ نيز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌. سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد. كلاسه‌ پرونده‌: 86/103/71 - ك‌دادنامه‌: 288  رأي‌ دادگاه‌ در خصوص‌ اتهام‌ آقاي‌ مهدي‌ ايرانپور فرزند همت‌ اللّه‌ 53 ساله‌ اصل‌ و ساكن‌ بندرعباس‌دائر بر بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ منجر به‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ غيرعمدي‌ به‌ شاكي‌ آقاي‌فرشيد شهبازي‌ فرزند حسين‌ بشرح‌ كيفرخواست‌، با عنايت‌ به‌ نظريات‌ كارشناسي‌تصادفات‌ و پزشكي‌ قانوني‌ كه‌ حكايت‌ از انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ و صدمات‌ ناشي‌ از آن‌ راجع‌به‌ شاكي‌ مي‌باشد و توجهاً به‌ اقرار صريح‌ متهم‌، توجه‌ اتهام‌ به‌ مشاراليه‌ محرز و مسلم‌بوده‌ فلذا دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ متهم‌ رااز بابت‌ دو فقره‌ سائيدگي‌ در حد حارصه‌ زانو و ساق  پاي‌ راست‌ به‌ پرداخت‌ يك‌ صدم‌ ديه‌كامله‌ در حق‌ شاكي‌ محكوم‌ مي‌نمايد و از بابت‌ بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ با رعايت‌مقررات‌ بند 2 ماده‌ 3 قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ به‌ پرداخت‌ پانصد هزار ريال‌جزاي‌ نقدي‌ در حق‌ دولت‌ محكوم‌ مي‌نمايد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ ازابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاكم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.   نظريه‌ كارآموز جرائم‌ ناشي‌ از تخلفات‌ رانندگي‌ در فصل‌ بيست‌ و نهم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ از مواد 714الي‌ 726 ذكر گرديده‌ و بطور كلي‌ تصادفات‌ به‌ چند دسته‌ قابل‌ تقسيم‌بندي‌ هستند كه‌ هريك‌در قانون‌ مجازات‌ خاص‌ خود را دارند. 1- تصادفات‌ منجر به‌ فوت‌  2- تصادفات‌ منجر به‌جرح‌  3- تصادفات‌ منجر به‌ ايراد خسارت‌. البته‌ تصادف‌ منجر به‌ ايراد خسارت‌ صرفاًجنبه‌ حقوقي‌ دارد مگر اينكه‌ تصادف‌ منجر به‌ خسارت‌ توسط‌ يك‌ فرد نظامي‌ با خودروي‌نظامي‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و طبق‌ نظريه‌ كارشناس‌ مقصر حادثه‌ آن‌شخص‌ شناخته‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ تصادف‌ منجر به‌ ايراد خسارت‌ داراي‌ جنبه‌ كيفري‌بوده‌ و جرم‌ تلقي‌ مي‌شود. تصادفات‌ شامل‌ وسائل‌ نقليه‌ زميني‌، دريائي‌ و هوائي‌ مي‌گردد.نكته‌اي‌ كه‌ در ارتباطات‌ با تصادفات‌ حائز اهميت‌ اين‌ است‌ كه‌ مبناي‌ صدور حكم‌ درتصادفات‌ منجر به‌ فوت‌ وجرح‌ و ايراد خسارت‌ نظريه‌ كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ است‌ كه‌معمولاً در اكثر موارد مبناي‌ صدور رأي‌ دادگاه‌ است‌ و رأي‌ دادگاه‌ برمبناي‌ تقصير طرفين‌طبق‌ نظر كارشناس‌ و به‌ تناسب‌ تقصير استوار است‌ و ضرورت‌ ايجاب‌ مي‌نمايد كه‌ به‌محض‌ وقوع‌ تصادف‌ كارشناس‌ خبره‌ در صحنه‌ تصادف‌ وقوع‌ يافته‌ و نظريه‌ خود رامستدلاً بيان‌ نمايد، و اگر طرفين‌ به‌ نظريه‌ كارشناسي‌ اعتراضي‌ داشته‌ باشند موضوع‌ به‌هيئت‌ كارشناسي‌ ارجاع‌ مي‌شود. البته‌ چنانچه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ با اوضاع‌ و احوال‌ قضيه‌مطابقت‌ نداشته‌ باشد. دادگاه‌ مي‌بايستي‌ از ترتيب‌ اثردادن‌ به‌ آن‌ خودداري‌ نمايد. درپرونده‌ فوق الاشاره‌ تصادف‌ جرحي‌ بر وقوع‌ پيوسته‌ كه‌ مبناي‌ صور حكم‌ نظريه‌كارشناسي‌ تصادفات‌، نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌، و اقرار متهم‌ ذكر شده‌ و رأي‌ صادره‌ وفق‌موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ بوده‌ و هيچگونه‌ خدشه‌ و ايرادي‌ بر آن‌ مترتب‌ نيست‌. چرا كه‌تصادف‌ يك‌ جرم‌ عمومي‌ تلقي‌ مي‌شود و با گذشت‌ شاكي‌ يا اولياء دم‌ پرونده‌ مختومه‌نمي‌شود و جنبه‌ عمومي‌ آن‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.    شماره‌ گزارش‌: (2) دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقي‌ بندرعباس‌ تاريخ‌ جلسه‌: 24/5/86 خواهان‌: خانم‌ مرصع‌ عاليپور خواندگان‌: مهدي‌ عالمي‌ - رسول‌ حيدري‌ خواسته‌: مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد به‌ مبلغ‌ 000/664/10 ريال‌ دلائل‌ و منضمات‌ دادخوايت‌: 1- فتوكپي‌ مصدق  بيمه‌نامه‌   2- نظريه‌ كارشناس‌تصادفات‌  3- برگ‌ خسارت‌ بيمه‌ باربري‌   4- گزارش‌ كارشناس‌ بيمه‌   5- رسيدپرداخت‌ خسارت‌   6- رأي‌ دادگاه‌ و... شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 - ح‌ شماره‌ دادنامه‌: 1117285   شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌) خانم‌ مرصع‌ عاليپور به‌ نمايندگي‌ از شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ آسيا با تقديم‌ دادخواستي‌ به‌شعبه‌ دوم‌ حقوقي‌ بندرعباس‌ اعلام‌ داشته‌ كه‌: يكي‌ از خواندگان‌ محترم‌ در مورخه‌14/8/84 هنگاميكه‌ اتومبيل‌ سواري‌ خود به‌ شماره‌ پلاك‌ 257 ب‌ 53 را به‌ عهده‌ داشته‌ با يك‌دستگاه‌ تريلي‌ باري‌ FH به‌ شماره‌ 211 - ط‌ 11 گرگان‌ تصادف‌ نموده‌ و طبق‌ نظركارشناس‌ تصادفات‌ اصفهان‌ مقصر شناخته‌ مي‌شود كه‌ رأي‌ محكوميت‌ وي‌ نيز طبق‌دادنامه‌ شماره‌ 769 صادره‌ از دادگاه‌ بخش‌ فين‌ صادر و قطعي‌ مي‌گردد و خسارت‌ وارده‌به‌ محموله‌ اتومبيل‌ زيان‌ ديده‌ (تريلر) طبق‌ بيمه‌نامه‌ شماره‌ 19/1151021 كه‌ تحت‌ پوشش‌بيمه‌ باربري‌ اين‌ شركت‌ قرار داشته‌ طبق‌ ضوابط‌ مقررات‌ پس‌ از كسر قانوني‌ به‌ مبلغ‌000/664/10 ريال‌ تعيين‌ و در قبال‌ اخذ رسيد به‌ زيانديده‌ (بيمه‌گذار) پرداخت‌ گرديده‌باتوجه‌ به‌ اينكه‌ شركت‌ بيمه‌ آسيا (زيانديده‌ از حادثه‌) قائم‌ مقام‌ جهت‌ بازيافت‌ خسارت‌پرداختي‌ از مقصر حادثه‌ تلقي‌ مي‌گردد. مستند به‌ ماده‌ 30 قانون‌ بيمه‌ و مواد يك‌ و 2 قانون‌مسئوليت‌ مدني‌ تقاضاي‌ محكوميت‌ خوانده‌ را به‌ پرداخت‌ اصل‌ خواسته‌ به‌ انضمام‌ كليه‌خسارت‌هاي‌ قانوني‌ را دارم‌. متعاقب‌ آن‌ پس‌ از ثبت‌ دادخواست‌ يك‌ نسخه‌ از دادخواست‌ و ضمائم‌ آن‌ براي‌ خوانده‌ارسال‌ و وقت‌ رسيدگي‌ تعيين‌ و نماينده‌ اداره‌ خواهان‌ در جلسه‌ حاضر و خوانده‌ در جلسه‌حاضر شده‌ و لايحه‌ نيز ارائه‌ ننموده‌ و به‌ دليل‌ تغيير آدرس‌ خوانده‌ احضاريه‌ بلااقدام‌ باقي‌مانده‌، لذا احضاريه‌اي‌ به‌ خواهان‌ جهت‌ رفع‌ نقص‌ و شناسائي‌ آدرس‌ خوانده‌ ارسال‌ كه‌خواهان‌ خواستار رسيدگي‌ وفق‌ ماده‌ 73 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ به‌ دليل‌ عدم‌ شناسائي‌آدرس‌ خوانده‌ گرديده‌ و در همين‌ راستا مفاد اخطاريه‌ و دادخواست‌ يك‌ نوبت‌ در روزنامه‌حمايت‌ درج‌ و آگهي‌ كه‌ در وقت‌ مقرر دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ تشكيل‌ جلسه‌ داده‌ خواهان‌ اظهارداشته‌ خواسته‌ اينجانب‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ است‌ خوانده‌ نيز حضور نداشته‌،سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد. شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 - ح‌دادنامه‌: 1117285  رأي‌ دادگاه‌ در خصوص‌ دعوي‌ خانم‌ مرصع‌ عاليپور به‌ نمايندگي‌ از شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ آسيا بطرفيت‌خواندگان‌ آقاي‌ مهدي‌ عالمي‌ و رسول‌ حيدري‌ مبلغ‌ 000/664/10 ريال‌ به‌ انضمام‌ جبران‌خسارت‌هاي‌ قانوني‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ خواهان‌، دادگاه‌ باتوجه‌ به‌ اوراق  ومحتويات‌ پرونده‌ نظر به‌ اينكه‌ خطا (بي‌احتياطي‌ و بي‌مبالاتي‌ و عدم‌ رعايت‌ نظامات‌ دولتي‌از حيث‌ تعريف‌ و مفهوم‌ تقصير مندرج‌ در قانون‌ بيمه‌ و مسئوليت‌ مدني‌ متفاوت‌ است‌ وتقصير مدني‌ اعم‌ از تعدي‌ و تفريط‌ است‌ و اقتضاي‌ اختيار در فعل‌ يا ترك‌ فعل‌ دارد حال‌ آن‌كه‌ خطا فقط‌ در اتلاف‌ و صد البته‌ در زيان‌هاي‌ در حكم‌ اتلاف‌ (و تسبيب‌) كه‌ قانونگذار بنا به‌مصالحي‌ آن‌ را در حكم‌ اتلاف‌ شبه‌ عمدي‌ معرفي‌ نموده‌) مسئوليت‌ ايجاد مي‌كند و از طرفي‌در صورت‌ پذيرش‌ چنين‌ دعوايي‌ هدف‌ تأسيس‌ و پذيرش‌ عقد بيمه‌ نقض‌ مي‌گردد لذادادگاه‌ ضمن‌ غيرموجه‌ دانستن‌ دعوي‌ مطروحه‌ به‌ استناد مادتين‌ 197 و 196 قانون‌ آيين‌دادرسي‌ مدني‌ و ماده‌ 952 و 951 قانون‌ مدني‌ و ماده‌ 30 قانون‌ مدني‌ حكم‌ بر بيحقي‌خواهان‌ نسبت‌ به‌ دعوي‌ مطروحه‌ صادر و اعلام‌ مي‌گردد رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در دادگاه‌ تجديدنظر به‌ مرجع‌ صادر و جهت‌ رسيدگي‌ارسال‌ گردد.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
123_380829_5470.zip233.2k