کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم مفهوم کسر

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم مفهوم کسر

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم مفهوم کسر    کامل و آماده به صورت ورد و قابل ویرایش

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است
 
 ریاضی سوم - مفهوم کسر 

نام درس : ریاضیات                        پایه ی : سوم                        تعداد فراگیران :  موضوع درس : مفهوم کسر            روش تدریس : مکاشفه ای     هدف کلّی : آشنایی فراگیران با کسر و مفهوم آن     هدف جزیی :  ـ آشنایی با تقسیمات متساوی و نامتساوی  ـ آشنایی  با کسر به صورت تصاویر و اشکال  ـ آشنایی با کاربرد کسرها در زندگی روزمرّه     اهداف غیر رفتاری :  انتظار می رود که در پایان درس فراگیرندگان به موفّقیّت های زیر نایل آیند :  1 ـ مفهوم کسر را بدانند. (دانشی)  2 ـ توانایی به دست آوردن کسرها را از روی شکل داشته باشند. (مهارتی)  3 ـ کاربرد کسرها را در زندگی خود بدانند. (نگرشی ـ مهارتی)  4 ـ نسبت به شناخت و یادگیری کسرها و اشکال آن علاقه نشان دهد. (نگرشی)  5 ـ صورت و مخرج و خطّ کسر را بدانند. (دانشی)  1    اهداف رفتاری:  فراگیران در پایان درس می توانند:  1 ـ تقسیمات متساوی و نامتساوی اشکال را بیان می کند و رسم می کند. (برقراری رابطه) (مهارتی، کار مشترک حواس مغز و ماهیچه)  2 ـ مفهوم کسر را بیان می کنند. (شناختی)  3 ـ کاربرد کسرها را در زندگی بیان می کند. (نگرشی، عمل آزادانه ی فرد)  4 ـ نماد و نام های کسرها را می نویسند و بیان می کنند. (   خطّ کسر) (مهارتی شناختی، یادگیری کلاس)  5 ـ قوانین و قواعد کسرها را بیان می کنند (که در کسرها کلّ شکل در پایین و قسمت رنگی در صورت خطّ کسر قرار می گیرند). (مهارتی ذهنی، نمادها)  مفهـوم کسر در پایه ی سوّم به صـورت مـرحلـه ی مجسّـم (1) و نیمه مجسّم (2) تـدریس می شود، از جز به کلّ (3). روش تدریس   پرسش و پاسخ ـ گروهی     به طور کلّ روش مکاشفه ای     فضای کلاس: به صورت معمولی در هر نیمکت 2 یا 3 دانش آموز به صورت گروهی.     وسایل مورد نیاز: نوار کاغذ ی ـ کتاب درسی ـ گچ ـ تخته سیاه ـ بیسکویت و ...     راهبرد ایجاد انگیزه: (دانستن ـ شناختی) یادگیری معنی دار  با بیان داستانی در فراگیران ایجاد انگیزه می نماید:  مادر زهرا مشغول پختن نان بود که زهرا به همراه دوستانش که فاطمه، مریم و لاله بود به سراغ مادرش رفت و با دیدن نان تازه و بوی نان، آن ها را به وجد آورد و از مادر خواست که به آن ها نان بدهد و مادر هم یک نان داغ و خوش طعم را به او داد و گفت برو و بین دوستانت تقسیم کن و با هم بخورید. زهرا آمد و گفت چگونه این نان را به صورت مساوی بین خودمان تقسیم کنیم؟ بچّه های خوبم شما می توانید به زهرا کمک کنید و معلّم به جواب بچّه ها گوش می دهد تا به هدف برسد.     ارزشیابی ورودی  1 ـ تقسیم کلوچه بین فراگیران و تقسیم آن به قسمت های مساوی توسّط بچّه ها.  2 ـ تصاویر روی تابلو را به قسمت های تقسیم شده ی کسر مربوط به هر کدام را بنویسید.  3 ـ (مهارت ذهنی، توانستن) (مفاهیم محسوس، دسته بندی مفاهیم تعریف شده ی کسر)                          مرحله ی اوّل:                             بیان موضوع: در این مرحله معلّم توضیحاتی در ارتباط با کسر و تقسیمات متساوی و نامتساوی ارائه می دهد.     مرحله ی دوّم: (تعامل بین معلّم، دانش آموز و موضوع):  مرحله ی مجسّم:  معلّم: چیـزهایی از قبیل نوار کاغذی، بیسکویت و مواد خوراکی دیگری که بتوان آن را به قسمت های متساوی تقسیم نمود با خود به کلاس ببریم.  معلّم: یک بیسکویت را از وسط نصف می کند و به دانش آموزان نشان می دهد و می پرسد آیا این بیسکویت به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟ (مهارت های ذهنی، مفاهیم محسوس «شناسایی کردن»).  دانش آموزان: بله.  بعد از درک قسمت های مساوی (ادامه ی کار)  معلّم: با مثال دیگر نوار کاغذی مستطیل شکل را به سه قسمت تقسیم کرده و سوال را ادامه داده که آیا این نوار کاغذی به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟  دانش آموزان: بله.  معلّم: با نوار کاغذی مستطیل شکل دیگری را به چهار قسمت تقسیم می کند و از فراگیران می پرسد که آیا این نوار کاغذی هم به قسمت های مساوی تقسیم شده است یا نه؟  دانش آموزان: بله.  (مهارت های ذهنی، مفاهیم محسوس «قابل لمس»، شناسایی کردن)  معلّم بعد از اطمینان از یادگیری و درک تقسیم های متساوی کار را ادامه دهد.  معلّم: دانش آموزان خوبم، حالا شما هم با نوار کاغذی که به همراه دارید به قسمت های مساوی (در گروه) تقسیم کنید. (مهارت های حرکتی، کار مشترک حواس، مغز و ماهیچه).  فراگیران شروع به کار:  کنترل و راهنمایی معلّم و اطمینان از یادگیری کلّ فراگیران.  معلّم پس از پایان آموزش مجسّم ادامه ی کار (به صورت نیمه مجسّم).  معلّم: شکل های زیر را روی تابلو رسم می کند. (شناختی «اطلاعات کلامی»، یادگیری غیر کلمات حقایق بیان کنند).         و از فراگیران این سوال پرسیده می شود که کدام یک از شکل ها به قسمت های متساوی تقسیم شده است؟  فراگیران: مربع ـ مستطیل.  معلّم: بسیار عالی، آفرین بچّه های خوبم. (شناختی «مهارت ذهنی» ـ روابط بین مفاهیم ـ نشان دادن ـ گزارش دادن)  معلّم: برای اطمینان بیش تر از فراگیران می پرسد که مثلاً شکل وسط به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ (اگر یادگیری قبلی صورت گرفته باشد).  فراگیران: هیچ یک به قسمت های مساوی تقسیم نشده است.  معلّم: آفرین، ادامه ی سوال با شکل های بعدی شکل سمت چپ به چند قسمت تقسیم شده؟  فراگیران: به چهار قسمت مساوی تقسیم شده است.  معلّم: آفرین، حالا بگویید شکل سمت راست به چند قسمت تقسیم شده؟ (1 ـ شناختی ـ  مهارت ذهنی ـ تمایز)  فراگیران: دو قسمت مساوی.  در این مرحله معلّم از فراگیران می خواهد که صفحه ی 180 کتاب درسی را به صورت انفرادی پاسخ دهند (قواعد سطح پایین ـ  زنجیر مفاهیم ـ مهارت های حرکتی «دقّـت صحّت» ـ تشخیص دهد ـ نشان دهد) و خود نیز نظارت و کنترل می نماید.  معلّم پس از اطمینان یادگیری فراگیران ادامه ی درس را در مرحله ی بعد شروع می کند. (شناختی «مهارت ذهنی» مفاهیم محسوس   «شناسایی  کند»)   معلّم با رسم شکل، روی تابلو از فراگیران می پرسد.   معلّم: شکل رو به رو به چند قسمت مساوی تقسیم شده؟  فراگیر: چهار قسمت مساوی.  معلّم: آفرین، و بعد یک قسمت را رنگ می کند و از فراگیران می پرسد حالا بگویید چند قسمت رنگ شده؟  فراگیران: یک قسمت.  معلّم: آفرین، و می پرسد یک قسمت از چند قسمت؟  فراگیران: یک قسمت از چهار قسمت.  معلّم: آفرین، پس یک چهارم شکل رنگی است. (نوشتن این مطلب روی تابلو) شناختی   اطلاعات کلامی   یادگیری کلامی   نام ها و نمادها (نام ببرید).  معلّم: بچّه های خوبم، ما در ریاضی یک چهارم را به این صورت می نویسیم.   که به آن کسر می گویند. (معرّفی خطّ کسر صورت و مخرج کسر) که کلّ شکل را در پایین کسر یعنی مخرج می نویسیم و تعداد رنگ شده را در صورت کسر که بالای خطّ کسر می باشد می نویسیم.  معلّم: تکـرار، اشـکال (شنـاختـی ـ اطلاعات کلامی ـ یادگیری معنی دار ـ سازمان دادن به داده ها) مختلف به همین نحوه و حلّ تمرین های صفحه 181 کتاب درسی.  ارزشیابی پایانی: (شناختی ـ اطلاعات عمومی ـ یادگیری معنی دار   انجام یک آزمایش)  1 ـ یک نوار کاغذی را به عرض یک سانتی متر و طول 4 سانتی ببُرّید و یک چهارم آن را رنگ کنید.     2 ـ کسر مربوط به قسمت رنگی هر شکل را بنویسید. (شناختی ـ راهبرد شناختی ـ رهبری ـ یادگیری).                                   تکلیف تمرینی: (شناختی ـ راهبرد شناختی «رهبری» ـ یادگیری)   1 ـ   چند ضلعی رو به رو سبز است؟  چه کسری از آن نارنجی است؟  چه کسری از آن قرمز است؟  تکلیف بسطی و خلاقیّتی و کاردستی (شناختی ـ یادگیری معنادار ـ انجام یک آزمایش)  1 ـ یک شکل به دلخواه نقاشی یا (نقاشی های مهارت های حرکتی ـ کار مشترک حواس مغز و ماهیچه) درست کنید و آن را به صورت کسر درآورید.  2 ـ در خانه چه چیزهایی دارید که شما را به یاد کسر می اندازد؟ بنویسید.  (شناختی ـ مهارت ذهنی ـ مفاهیم محسوس «شناسایی کند»)  (مهارت حرکتی ـ کار مشترک حواس مغز و ماهیچه ـ هدف دار ـ نقاشی کردن یا نوشتن کسر) . 

•  علاوه بر موارد فوق مجموعا 4 جزه آموزشی زیز به صورت اشانتیون به شما فرهنگی گرامی ارائه میگردد که عناوین آنها عبارتند از :
درس پژوهی معماری نوین تدریس  
درس پژوهی تدریس فرصت ساز
ده گام اساسی در فرایند درس پژوهی   
آموزش درس پژوهیپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
17_455528_4149.zip12 MB