کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی تفریق با انتقال

 دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی تفریق با انتقال

 دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی تفریق با انتقال کامل و آماده بافرمت ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 29

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

   هدف کلی

  دانش آموزان تفریق های با انتقال را یاد بگیرند .  عنوان های فرعی :  1 ـ مفهوم تفریق  2 ـ یادآوری جدول ارزش مکانی و نوشتن اعداد در آن  3 ـ تبدیل دسته های ده تایی به یکی و صدتایی و ده تایی  4 ـ تفریق اعداد دو رقمی بدون انتقال و با انتقال  5 ـ ایجاد آمادگی برای تفریق های سه رقمی با انتقال  هدفهای جزئی : دانش آموزان درفرآیند آموزش و تدریس معلم  1 ـ با مفهوم تفریق اعداد دو رقمی از دو رقمی با انتقال آشنا شوند .  2 ـ برای درک تفریق های سه رقمی از سه رقمی آماده شوند .  3 ـ تفریق با انتقال را به صورت عملی درک کنند .  4 ـ چگونگی استفاده از جدول ارزش مکانی را در تفریق با انتقال بفهمند .  5 ـ دسته های ده تایی را به یکی و صدتایی را به ده تایی تبدیل کنند.  6 ـ کاربرد تفریق را درمساله روزمره درک کنند.  هدفهای رفتاری :  دانش آموزان پس از پایان آموزش و تدریس معلم بتوانند در کلاس درس :  1 ـ عمل تفریق را با استفاده از ابزاری نظیر ( نی ، چوب ، مکعب های کویزند و ...) انجام دهند .  2 ـ عمل تفریق را روی شکل به درستی انجام دهند .  3 ـ جداول مربوط به انتقال ازمرتبه های صدگان به دهگان و دهگان به یکان را درمدت 5 دقیقه تکمیل کنند .  4ـ یک نمونه تفریق دورقمی باانتقال رابا استفاده ازجدول ارزش مکانی درمدت 4 دقیقه روی تابلوانجام دهند .  5 ـ نمونه تفریق دو رقمی با انتقال را بدون جدول در مدت 3 دقیقه انجام دهند .  6 ـ مسائل مربوط به تفریق با انتقال را طور درست حل کنند.  7 ـ متناسب با تفریق داده شده مسئله مورد قبول را بسازند .  8 ـ هنگام انجام تفریق : چگونگی عملیات را توضیح دهند .  حیطه شناختی :  1 ـ تفریق با انتقال را به صورت عملی درک کنند .  2 ـ بتواند تفریقها را روی تخته حل نمایند .  3 ـ بتواند تفریقها را بنویسند .  4 ـ مفهوم تفریق اعداد دو رقمی از دو رقمی با انتقال آشنا شوند .  حیطه عاطفی :  1 ـ برای حل تفریق داوطلب شود .  2 ـ به درس بعدی علاقع نشان دهد .  حیطه روانی حرکتی :   1 ـ تفریق با انتقال روی تخته را بتواند حل کند .  2 ـ بتواند تفریقهای روی تخته را بنویسد .  3 ـ بتواند تفریقهای با انتقال را جدا کند .  روش های تدریس :  ایفای نقش ، بحث گروهی ، پرسش و پاسخ ، توضیحی ، تحریر و تقدیر ، ...  رسانه های آموزشی :  نی های پلاستیکی آموزشی ،‌کش حلقوی تخته سیا ه یا سفید ، گچ سفید و رنگی یا ماژیک وایت برد ، کتاب درسی ، مکعب های کویزند و چند بسته ده تایی و تعداد یکی مدادو ...  رفتارهای ورودی :  از دانش آموزان انتظار داریم برای شروع درس جدید :  1 ـ جمع ها و تفریق های اساسی نوع دوم را با تسلط و به سرعت انجام دهند .  2 ـ تبدیل بسته های صدتایی به دوتایی و ده تا به یکی را در اعداد انجام دهند .  3 ـ تفریق های بدون انتقال به خوبی حل کنند .  4 ـ تبدیل یک بسته ده تایی به یکی را در اعداد دو رقمی به تسلط کامل انجام دهند .  5 ـ جمع های با انتقال را با دقت انجام دهند .  انجام کارهای مقدماتی :  با چهره شادو بشاش وارد کلاس می شویم . با دانش آموزان سلام و احوالپرسی می کنیم و با ذکرنام یاد خداوند و نوشتن آن در گوشه سمت راست تابلو به بررسی وضعیت جسمی و روحی دانش آموزان می پردازیم . همچنین محیط کلاس را از نظر دما ، نظافت ، ... بررسی می کنیم حضور و غیاب کرده و علت غیبت بعضی از دانش آموزان در جلسه قبل را جویا می شویم و تکالیف آنان را بررسی می کنیم . مانند جلسات قبل کلاس را به 4 گروه پنچ نفری تقسیم می کنیم و از هر گروه می خواهیم نام مناسبی برای گروه خود انتخاب کنند. ( زمان به مدت 5 دقیقه )  ارزشیابی تشخیصی :  برای اطلاع از دانسته های قبل دانش آموزان در زمینه درس قبل و تعیین میزان آمادگی آنان نسبت به درس جدید انتظار دارم به سوال های زیر پاسخ دهند :  1 ـ یک اتوبوس 48 مسافر داشت 23 نفر از آنها پیاده شدند چند نفر در اتوبوس مانده است ؟  2 ـ جمع ها وتفریق های مقابل را به تسلط کامل حل کنند ؟                = 9 – 12                 = 26 – 58                = 99 + 78  3 ـ در جای خالی عدد مناسب بنویسید ؟  الف : 42 برابر است با 3 ده تایی ......... یکی  ب : جدول های زیر را به طور مناسب از سمت چپ به راست کامل کنید :  یکان     دهگان     صدگان           یکی     ده تایی     صدتایی           یکی     ده تایی           یکان     دهگان  00     00     00         6     12     7         00     1         3     2     زمینه سازی و ایجاد و انگیزه  طرح مسئله : حمید به یک کتابفروشی رفت تا ( 19 ) مداد بخرد اگر کتاب فروش ( 35 ) مداد داشته باشد و بخواهد به حمید مداد بدهد چگونه این کار را انجام خواهد داد ؟ هر یک از گروهها برای حل مسئله به بحث و گفتگو می پردازند ( ایجاد تفکر برای حل مسئله ) آیا می توانید به کتابفروشی کمک کنید تا از (35 ) مداد که شامل 3 ده تایی و 5 یکی است 19 مداد را به حمید بدهد ؟  ارائه درس : ( اجرای تدریس ) پس از اجرای ارزشیابی از رفتار های ورودی دانش آموزان و رفع اشکالات احتمالی نقطه ی شروع تدریس خود را پیدا نموده و تدریس به بدین صورت شروع می کنیم . یکی از دانش آموزان را در نقش فروشنده و دیگری را در نقش خریدار مشخص می کنیم . بدین ترتیب به ارائه نمایش می پردازیم مشتری از فروشنده که 35 مداد دارد تعداد 19 مداد درخواست می کند فروشند ه می خواهد از 5 یکی تعداد 9 یکی به حمید ( مشتری ) بدهد و با کمک اعضای گروه خود به این نتیجه می رسد که تعداد مدادهای مورد نیاز کم است . بنابراین به دنبال راه حل می گردد و در این هنگام از دانش آموزان می خواهیم راه حلی را پیشنهاد  کند دانش آموزان با توجه به آموختهای خود در صفحه 6 و همچنین یادآوری در ارزشیابی تشخیص یک بسته ده تایی را باز می کنند و روی یکی ها می ریزند بدین ترتیب فروشنده به جای ( 3 ) ده تایی و 5 یکی 2 ده تایی و 15 یکی دارد بنابراین فروشنده می توانند از 15 یکی 9 یکی به حمید بدهد ( تفریق اساسی نوع دوم ) و از 2 ده تایی هم 1 ده تایی به حمید می دهد و 1 ده تایی و 6 یکی برای فروشنده باقی می ماند . بعد از اتمام نمایش و اطمینان از اینکه دانش آموزان درک درستی از مسئله ( تفریق با انتقال پیدا کرده اند از همه گروهها می خواهیم که تفریق رادرجدول ارزش مکانی به صورت   انجام دهند.

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
166_468864_6427.zip4.6 MB