کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی

 دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی

 دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی کامل وآماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 28

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

  اهداف کلی:

آموزش ریاضی  اهداف جزیی: انتظارمی رودپس ازاجرای این درس دانش آموزان به موقعیت های زیردست یابند.  1-معرفی وآموزش احتمال.  2- آموزش نسبت احتمال تجربی وریاضی.  3- آموزش مجموع نسبت احتمال تجربی وریاضی.  اهداف رفتاری: انتظارمی رودپس ازاجرای این درس دانش آموزان به موقعیت های زیردست یابند.  حیطه شناختی(دانش) :  1-دانش آموزان ازاحتمال تجربی آگاهی یابند.  2-دانش آموزان بتوانند نسبت احتمال تجربی وریاضی رادرک کنند.  3-دانش آموزان مجموع نسبت احتمال تجربی راتجزیه وتحلیل کنند.  حیطه روانی-حرکتی(مهارت) :  1-دانش آموزان سکه راپرتاب میکنندوتعداددفعات شیرویاخط رامی نویسند.  2-دانش آموزان بدون نگاه کردن،مهره ها راازکیسه برمی دارندومجموع نسبت آن رامی نویسند.  حیطه عاطفی(نگرش) :  1-دانش آموزان درفعالیت های فردی وگروهی بااشتیاق شرکت میکنند.  2-دانش آموزان بتوانند جواب سوال راپیداکنند.  3-دانش آموزان برای پرتاب سکه وتاس وبرداشتن مهره ازخودعلاقه نشان میدهند.  رفتارورودی:  معلم: به نام خدای خوب ومهربون.سلام خانم های گلم.  دانش آموزان: سلام.  معلم: حال همتون خوبه؟  دانش آموزان: بله.  معلم: خوب وخوش وسرحال هستید؟  دانش آموزان: بله.  معلم: خب. یه حضوروغیاب میکنم ببینم همگی هستند؟خانم ابراهیمی،خانم حیدری،خانم گلاب،خانم باقری،خانم منفرد،خانم مجیدی.خداروشکرکه همتون حاضریدوغایب نداریم.  ارزشیابی ورودی:  معلم: دخترهای خوبم تکالیف جلسه ی قبلتون روبذاریدرومیزتابیام ببینم.  1-احتمال اینکه ازیک قابلمه نخودبیرون بیاورندیالوبیاچقدراست؟  3-احتمال اینکه به دارت تیراندازی کنندوبه هدف بخوردچقدراست؟  گروه بندی کلاس:  معلم: خانم های گلم ازتون می خوام ازاین کیسه مهره هایی رودربیاریدواونایی که مهره هاشون هم رنگ هم هستندکنارهم بشینندوباهم،همگروه بشیدویه اسم زیبابرای گروهتون انتخاب کنید(دانش آموزان یک دقیقه باهم مشورت میکنند)  دانش آموزان: خانم اسم گروه ما: ( آبی)اسم گروه ما:  (سبز)اسم گروه ما هم (قرمز)است.    ارزشیابی تشخیصی: (ایجادانگیزه)  معلم: خانم های نازم امروز می خوام ازتون یک سوال بپرسم ببینم کی می تونه جواب بده.  یک تاس را 10 باربالا می اندازیم به نظرشمااحتمال اینکه عدد 6 بیاید چند باراست؟(مرحله مجسم)  دانش آموزان: نمی دونیم.  معلم: خب جواب این سوال توی درس امروزمونه خوب حواساروجمع کنیدتادرسمون روشروع کنیم.به هرگروه یک سکه می دهم وازتون می خوام که آن رابیندازید،خب چی اومد؟  دانش آموزان: گروه آبی (شیر)،گروه سبز (خط) ،گروه قرمز(شیر)  معلم: این بار می خواهم سکه را 10 بار بیندازید و سپس از سر گروه ها می خواهم که بیایید پای تابلو و یک جدول بکشید و در ردیف اول (نوبت) و در ردیف دوم (شیر یا خط) را بنویسند. بعد از اتمام کار به دانش آموزان می گویم جدول خود را با جدول گروه های دیگر مقایسه کنید آیا جدول ها یکی هستند؟                                                                                                           دانش آموزان: خیر.      معلم: به هر گروه یک کیسه می دهم که داخل آن 5 مهره ی آبی و 5 مهره ی قرمز وجود دارد. بدون نگاه کردن ازتون می خوام که یک مهره ی آنرا بیرون بیاورید و رنگ آنرا یادداشت کنید. مهره را دوباره درون کیسه بیندازید و 10 بار دیگر اینکار را تکرار کنید و جدول را کامل کنید. با توجه به جدول ازتون می خوام که گروه ها مشورت کنید و نسبت تعداد رنگ آبی و نسبت تعداد رنگ قرمز را به 10 بار پیدا کنید و بیایید پای تابلو بنویسید.  گروه آبی: نسبت رنگ قرمز  و نسبت رنگ آبی است.  گروه سبز: نسبت رنگ قرمز  و نسبت رنگ آبی  است.  گروه قرمز: نسبت رنگ قرمز  و نسبت رنگ آبی  است.    معلم: دخترهای خوشگلم آیا نسبت ها برابر شد؟  دانش آموزان: خیر.  معلم: چرا؟  دانش آموزان: چون مجموع نسبت ها با هم برابر نیست.  معلم: دخترهای خوشگلم حالا ازتون می خوام مجموع دو کسر را حساب کنید؟ چه عددی شد؟         :گروه آبی                         : گروه سبز                           :گروه قرمز  ارزشیابی تکوینی:  معلم: دخترهای نازم حالا که درس امروزتون رو خوب یاد گرفتید به من بگید ببینم جواب اون سوال چی میشه؟(با هم گروهیتون مشورت کنید)  از گروه آبی می خواهم بیایند پای تابلو تاس را پرتاب کنند ودرهر نوبت بنویسند چه عددی ظاهر می شود.   = نسبت عدد 1  = نسبت عدد 2  = نسبت عدد 3  = نسبت عدد 4  = نسبت عدد 5  = نسبت عدد 6     از گروه سبز می خواهم مجموع این 6 کسر را بنویسید.    ارزشیابی پایانی:  معلم: دخترهای خوبم بهتون کارتهایی میدم و ازتون می خوام بیایید پای تابلوآنها را بچسبانید و نسبت آن را بنویسید.(مرحله نیمه مجسم)   ارائه تکلیف خلاقانه:  معلم:خانم های باهوشم برای تکلیف جلسه بعدتون ازتون می خوام تموم مداد رنگی هاتون رودر یک جعبه بریزیدودر20 نوبت رنگ آن را درجدول بنویسیدوسپس نسبت آنراکامل کرده وبعدازآن مجموع20 کسررا حساب کنید.

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
190_469015_6480.zip4.6 MB