کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

 دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر

 دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر کامل وآماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 27

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

اهداف کلی درس: 

1-دانش آموزان با ساده کردن کسر آشنا می شوند. ( حوزه شناختی )  2- دانش آموزان پس از آشنایی با ساده کردن کسرها  درکارهای روزمره و درسی استفاده بکنند  و به آن علاقه نشان دهند. (حوزه عاطفی)   اهداف جزئی درس:  •    دانش آموزان در پایان تدریس با ساده کردن کسرها آشنا می شوند. ( حوزه شناختی - سطح دانش ) •    دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها توجه نشان می دهند. ( حوزه عاطفی -  سطح توجه ) •    دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها واکنش نشان می دهند. ( حوزه عاطفی -  سطح واکنش ) •    دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها ارزش قائل می شوند. ( حوزه عاطفی - سطح ارزشگذاری )   اهداف رفتاری (درحوزه شناختی):  •    دانش آموزان ساده کردن کسرها را با دسته بندی کردن شکلهای رنگی و غیر رنگی انجام می دهند. ( حوزه شناختی - سطح کاربرد ) •    دانش آموزان کسر تصویر یا اشیاء در دسترس را انجام می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد ) •    دانش آموزان بعد از دسته بندی کردن شکلها  کسر آن را به صورت نوشتاری می نویسند. ( حوزه شناختی – سطح ترکیب ) •    دانش آموزان کسرها را با یکدیگر مقایسه می کنند. ( حوزه شناختی – سطح تحلیل ) •    دانش آموزان با ساده کردن کسر، ساده کردن کسر را تعریف می کنند و کسر ساده شده و کسر حاصل از ساده کردن را مساوی نشان می دهند. ( درک و فهم ) •    دانش آموزان کسرهای مساوی را نشان می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد ) •    دانش آموزان با تقسیم کردن صورت و مخرج بر یک عدد ثابت، کسر ساده شده را کشف می کنند ( حوزه شناختی – سطح کاربرد ) •    دانش آموزان ساده کردن کسر را به زبان خود تعریف می کنند. ( درک وفهم )  اهداف رفتاری (درحوزه عاطفی):  •    دانش آموزان با دقت به مباحث مربوط به درس ساده کردن کسر گوش می دهند. ( حوزه عاطفی -سطح دریافت ) •    دانش آموزان با علاقه در پرسش و پاسخ کلاسی  مربوط به ساده کردن کسر فعالیت می کنند. ( حوزه ی عاطفی - سطح واکنش ) رسانه های آموزشی : گچ های رنگی – تصویر  یا اشکال رنگی و غیر رنگی و...   اهداف رفتار ورودی: (دانش آموزان تا کنون)  •    دانش آموزان باید در مرحله آماده سازی ضرب و تقسیم اعداد را بدانند و مفهوم بخش پذیری را فهمیده باشند. (در غیر این صورت باید از آموزشی ترمیمی استفاده کنیم.) •    دانش آموزان با بخش پذیری و کسرهای مساوی آشنا شده اند.  ارزشیابی تشخیصی:  1- با استفاده از مقوا یا اشکالی آنها را دسته بندی کرده و به تعدادی از دانش آموزان بدهد.  2- با استفاده از اشکال تعداد دسته ها و تعداد شکلهای هر دسته را مشخص کند.  3- کسر  72/54   را با راه حل ساده کند.    « مراحل تدریس و فعالیت ها»  الف)مرحله ی آغازین:  1- با شادابی؛ سلام، احوالپرسی و حضور و غیاب می کنم.  2- دعا یا سوره ی کوتاه را با همکاری دانش آموزان می خوانم. ( به صورت هم خوانی )  3- تکالیف مربوط به درس جلسه گذشته را بررسی می کنم و نکات و تذکراتی را به آنها می گویم.  تعداد گروه ها و تعداد اعضای هر گروه :  6 گروه و هر گروه 4 نفر  4- ارزشیابی تشخیصی را بر روی تابلو انجام می دهم.   ایـجـاد انگیـزه :  انگیزه و علاقه را با بیان کردن " ارزش و کاربرد " درس در دانش آموزان به وجود می آورم. محاسبات دشوار را راحت تر و ساده کنیم و در یادگیری درس نسبت، تناسب و درصد بتوانید راحت و بهتر یاد بگیرید.  ب) مرحله ی میانی (نحوه انجام فرایند یاددهی – یادگیری ):  1- کلاس ر ابه صورت گروه های آموزشی دسته بندی می کنم.  2- شکل زیر را روی تابلو رسم می کنم و از دانش آموزان سوال می کنم چه کسری از شکل رنگی است؟  پس از پاسخ درست یعنی 12/9  این کسر را زیر شکل می نویسیم.                                               سپس از یکی از دانش آموزان می خواهم که شکل روی تابلو رابه 4 دسته، دسته بندی کند. البته این کار با همکاری خودم صورت می گیرد و برای دانش آموزان مطرح می کنم که چند دسته ی 3 تایی داریم جواب درست 4 دسته ی 3 تایی ، برای دانش آموزان توضیح می دهم که بنابراین 4 دسته ی 3 تایی داریم که 3 دسته ی آن رنگی است پس می توان گفت  4/3 شکل رنگی است ، کسر 4/3  را زیر شکل می نویسم و برای دانش آموزان توضیح  می دهم که تعداد دایره های رنگی فرقی نکرده در نتیجه می توان گفت کسر   4/3  ،    12/9  با هم مساویند.                                                                   معلم : بچه ها تصور   4/3  چیزی ساده تر است یا تصور  12/9  آن؟  شاگرد: تصور  4/3  ساده تر است .  معلم: بله! وقتی 12/9   را  4/3 می نویسیم ،می گوییم آن را ساده کرده ایم.  بعد برای آنها توضیح می دهم که در واقع برای ساده کردن کسر 12/9 وقتی 12 تا دایره به دسته های 3 تایی تقسیم شده است. یعنی 12 به 3 تقسیم گردیده است و 9 دایره که به 3 دسته تقسیم شده ، یعنی 9 هم به 3 تقسیم شده است. می گوییم که اگر در کسر  12/9  صورت و مخرج به 3 تقسیم شود کسر  4/3   به دست می آید که با  12/9 مساوی است.    مراسم اسم گذاری:  در پایان به دانش آموزان می گوییم این کار شما را چه می گویند و دانش آموان جواب های مختلفی می دهند و من آنها را تشویق می کنم، اما خودم به آنها اعلام می کنم که دانش آموزان عزیز اسم این کار را ساده کردن کسر می گویند.                                                    ج) مرحله ی پایانی:  •    با همکاری دانش آموزان درس را خلاصه می کنم و نتیجه گیری می نمائیم. •    از دانش آموزان می خواهم که هر سوالی که در رابطه با درس دارند بپرسند. •    انجام ارزشیابی پایانی: به دانش آموزان یک کسر می دهم و می گویم که با ارائه راه حل آن را ساده کنند. •     بر انجام تمرینات کتاب نظارت می کنم. •    تعیین تکلیف : از آنها می خواهم که کتاب کارشان و ادامه تمرینات کتاب درسی را انجام دهند. و در آخر با یک صلوات جلسه را خاتمه می دهم.

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
192_469026_2221.zip4.6 MB