کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس الگوی حل مسئله جان دیویی

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس الگوی حل مسئله جان دیویی

دانلود تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس الگوی حل مسئله جان دیویی بافرمت pdf تعدادصفحات 10

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی براساس الگوی حل مسئله جان دیویی می باشدکه به میزان انطباق کتاب با مراحل پنجگانه حل مساله ومهارتهای دهگانه جان دیویی پرداخته شده است یافته های تحقیق حاکی از این است که در کتا ب علوم تجربای سوم نسبت به مراحل حل مسله بی توجهی شده است ودر سازماندهی محتوا، تنها یا درس از 14 درس کتا ب ، چهارچوب  ارایه و محتوا و فعالیتهای آن با مراحل حل مسله جان دیویی انطباق دارند مهارت های ضروری حل مساله نیز در ایان کتا ب به خوبی  رعایت هنشده است ازمجموع، 14 مهارت اساسی و پایه ای به عنوان مهارت های ضروری برای حل مساله بیش ترین توجه به مهارت ، استنباط و نتیجه گیری   بافراوانی34 مورد   عطف شده است و پس از آن مهارت جمع آوری اطلاعات با فراوانی 11 / گیری با فراوانی 14 مورد ) 78 7/9( 44 (، کاربرد ابزار واندازه گیری  با فراوانی 41 /8( 44 ( ، طبقه بندی با فراوانی 24 /25( 49/59 درصد(،آزمایش وطراحی بافراوانی 29 ( 41 2( و ارزیابی نیز بدون هیچ گونه فراوانی در رتبه های بعدی مرکز توجه / 2(، برقراری ارتبا با فراوانی) 19 /19( درصد( فرضیه سازی با فراوانی 9 47 است با توجه به این نمره، تنها دو مهارت تفسیر ، / قرار دارند از انجا که میانگین فراوانی مهارت های حل مساله در کتاب تحلیل شده برابر 7 استنبا ط و نتیجه گیری با فراوانی مهارت جمع آوری اطلاعات با فراوانی بیستر از حد انتظار در کتاب مذکور ظاهر شده انداما بقیاه مهارتهاای حل مسله در این کتاب کمتر از حد انتظار بوده اند همچنین، از 477 فراوانی شناسایی شده مربو ط به مهارت های ضروری حل مسااله، توزیع    نامتوازن و ناهماهنگی میان مهارت های ده گانه مشاهده می شود این توزیع از   صفر تا 22/78 میباشدپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
30_496358_8458.zip494.4k