کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

درس پژوهی رشد توجه دانش آموزان به نعمت هاي خداوند و ايجاد محبت و ارتباط با خدا از طريق دعا و گفتگو و سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند

درس پژوهی رشد توجه دانش آموزان به نعمت هاي خداوند و ايجاد محبت و ارتباط با خدا از طريق دعا و گفتگو و سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند

دانلود درس پژوهی رشد توجه دانش آموزان به نعمت هاي خداوند و ايجاد محبت و ارتباط با خدا از طريق دعا و گفتگو و سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند بافرمت PDF  تعدادصفحات 46


مقدمه

با عنايت به رويكرد جديد نظام آموزشي و تاكيد موكد در سند چشم انداز وزارت آموزش و پرورش و توجه و تاكيد مقامات ارشد نظام بالاخص مقام معظم رهبري دروني سازي بحث خداشناسي در بين دانش آموزان و هدايت ايشان به سوي حيات طيبه ، بر آن شديم تا راه كارهاي موثري جهت تدريس درس خداشناسي بيابيم . از آن جا كه در زندگي امروزي به دليل صنعتي شدن ، ايجاد شبكه هاي مختلف ماهواره اي و اينترنتي توسط امپرياليسم فرهنگي ، كه با اهداف كاملا مشخص سعي در نابودي اعتقادات راستين مردم ما مخصوصا نسل آينده دارند ،توجه به معنويات و خدا وند بس ا ير حياتي و مهم بوده و وجه خاص و ويژه به آن مي تواند تضمين كننده ي سلامت فكر و انديشه و فرهنگ غني مردم و كشور عزيزمان باشد . لذا احساس كرديم كه توجه به معنويات و نعمت هاي الهي در بين نسل امروزي ،كم رنگ شده است . هرچند در آموزش و پرورش توجه ويژه به درس هديه هاي آسماني و تدريس درست و آگاهانه آن مي تواند افراد با ايمان و متعهدي را به جامعه تحويل دهد . اما بر آن شديم تا روشي بهتر وجذاب براي دانش آموزان دردرس هديه هاي آسماني بيابيم. تادانش آموزان وجود خدا را و نعمت هايش را در زندگي خود احساس كنند و با ديد بازتري به محيط اطراف خود بنگرند . معمولا در مناطق دور افتاده و محروم به علت تعداد اندك دانش آموزان ، كلاس هاي آموزشي به صورت چند پايه تشكيل مي گردد ، تا دانش آموزان اين مناطق نيز از آموزش رايگان دولتي برخوردار گردند . تدريس در كلاس هاي چند پايه مشكلات فراواني دارد كه اگر روش هاي مناسب تدريس در زمان محدود آموزشي اتخاذ گردد ، مي تواند ما را به اهداف آموزشي نزديك كند . تعريف و تبيين مساله و توصيف چالش هاي موجود و تعيين وضعيت مطلوب عدم توجه دانش آموزان به نعمت هاي موجود در خود و اطراف خود و وجود خداوند در زندگي روزمره به عنوان خالق هستي كه وجودآن درتمام شئونات زندگي ساري وجاري است رامي توان در اعمالي مانند : عدم توجه به نعمت هاي خداوند با اهميت ندادن به آن ها ، اسراف و تبذير ، شروع نكردن كارها با نام خدا... كه با برررسي علل و عوامل آن ها و سعي در بر طرف كردن يا كم كردن اثر عوامل موثر بر اين امر مي توان دانش آموزاني راتربيت كرد كه: قدر نعمت هاي الهي را بدانند، در استفاده ي از نعمت هاي الهي اسراف ننمايند ، قبل از شروع هر كاري نام خداوند را بر زبان بياورند و به خالق هستي فكر كنند . اعضاي گروه بر آن شديم تا اين مشكل را كه به نظر اعضا ،مشكلي مهم و حياتي وموثر در تمام اركان زندگي دانش آموزان مي باشد را با روش تدريسي كه رهنمون كننده ي دانش آموزان به اهداف آموزشي و تربيتي كه همان (( خداشناسي )) مي باشد حل نماييم . عدم توجه دانش آموزان به نعمت هاي الهي و عدم توجه به وجود خداوند به عنوان قادر مطلق ، آفريننده ي نعمت هاي فراوان ، خالق بي همتا و ياريگر در تمام مشكلات ، مي تواند معضلات عديده اي را به وجود آورد كه كوچكترين آن ها بها ندادن به ارزش داشته ها ، نا اميدي در صورت بروز كوچكترين مشكل ، نداشتن هدف در زندگي و احساس خلاء عاطفي، عدم احساس پشيماني و ترس معنوي در صورت انجام كاراشتباه و... مي باشد . كه معلم مي تواند با يك روش تدريس خوب ، با موضوع (( توجه به نعمت هاي خدا ، دعا و تشكراز او )) با در نظر گرفتن شرايط سني و اجتماعي و خانوادگي دانش آموزان اين مشكلات را به حداقل رسانده و چراغ راهي براي دانش آموزان روشن نمايد .هر چند نبايد از تاثير ويژه ي ميزان اهميت دادن خانواده به آموزه هاي ديني نيز غافل شد . به معناي ديگر هماهنگي و همراهي خانواده بلا شك تاثير مثبتي بر شكل گيري (( شخصيت الهي )) بر دانش آموزان دارد . تعيين ضرورت و اهميت موضوع : از آن جا كه پرداختن به موضوع خداشناسي و درك جايگاه ( خداوند ) در زندگي روزمره بسيار مهم و ضروري است و رفتار و منش فرد در اجتماع ( مانند وجدان كاري ، رفتار مناسب با پدر و مادر ، معلم و ديگران ،استفاده ي بهينه از نعمت هاي خداوند در زندگي مخصوصا انرژي و ا ر ساف نكردن آن ها ، رابطه ي مستمر با خالق هستي و دوري از كارهاي زشت و ...) به انحاء مختلف رابطه ي مستقيمي با اين امر دارد. لذا (( خداشناسي و توجه به نعمت هاي خداوند ، دعا وتشكر از آفريده ها و نعمت هاي خداوند )) جزو اهداف غايي آموزش و پرورش بوده و در سند تحول نظام آموزشي نيز به صراحت و موكد به آن اشاره شده و ( ارتباط با خدا و وجود حيات طيبه و تربيت دانش آموزان متعهد و متدين ) به عنوان اهداف تربيتي آموزش و پرورش ذكر گرديده است. كه در صورت پرداخت صحيح به اين موضوع موجب ايجاد صفاتي چون با ايماني ، متعهد بودن و اتكا به خدا مي گردد. همچنين پرداختن به اين موضوع باعث مي شود ، دانش آموزان با توجه به نعمت هاي خداوند به وجود خدا پي برده و معلم در برخورد با نظرات دانش آموزان توجه و ظرافت هاي لازم را داشته باشد . هدف پروژه : رشد توجه دانش آموزان به نعمت هاي خداوند و ايجاد محبت و ارتباط با خدا از طريق دعا و گفتگو و سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند . سوال پژوهش : چگونه مي توان در دانش آموزان توجه به نعمت هاي خداوند و ايجاد محبت و ارتباط با خدا از طريق دعا و گفتگو و سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند را ايجاد نمود . ويژگي دانش آموزان امروزي : عدم توجه هدفمند به محيط اطراف و كمبود و نقص در توانايي لازم براي انجام فعاليت هاي مستقل به دليل عدم اعتماد به نفس و توكل به خدا دانش آموزان توجه داشته باشند ، تا راهكارهاي بهتري براي اصلاح تدريس ارائه دهند . ويژگي دانش آموزان آرماني : توجه هدفمند به محيط اطراف – هر چه مي خواهند ، از خدا ، مي خواهند . - دوستدار گفتگو با خدا . - سپاسگزار نعمت هايي است كه خداوند به آن ها داده – به خداوند ( به عنوان تنها قدرت مطلف ) اعتماد دارد . فصل دوم : مقدمه اين درس به روش پرسش و پاسخ و روش نوين بارش مغزي انجام ر گفت كه با توجه به استفاده ي از تجربيات ساده و شخصي و روزمره ي دانش آموزان و بيان آن ها به روش هاي مختلف و استفاده ي معلم از بيانات و ايده هاي دانش آموزان و بازخورد آن توسط دانش آموزان ، به خوبي توانست معلم را به اهداف تعيين شده ، برساند . ويژگي هاي طرح درس ( سناريو ) توجه ويژه به تفاوت هاي فردي در بين دانش آموزان اهميت نحوه ي رفتار معلم با دانش آموز ايجاد جو دوستانه و همراه با شوخي جهت جلوگيري از خستگي دانش آموزان استفاده ي بهينه از حداقل امكانات تدريس توامان در دو پايه ي متفاوت با دانش آموزان متفاوت از لحاظ سني و رسيدن به اهداف تعيين شده . توجه به دانش آموزان ويژه و كم حرف . استفاده از تجربيات نو و به روز و در دسترس دانش آموزان جهت تدريس . مشاركت كليه ي دانش آموزان در امر تدريس . تقويت هوش بينايي ، شنوايي و گويايي در دانش آموزان با طرح پرسش هاي گونا و گنپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,250 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
4_515045_5898.zip197k