کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

درس پژوهی رشد توجه دانش آموزان به نعمت هاي خداوند و ايجاد محبت و ارتباط با خدا از طريق دعا و گفتگو و سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند

درس پژوهی رشد توجه دانش آموزان به نعمت هاي خداوند و ايجاد محبت و ارتباط با خدا از طريق دعا و گفتگو و سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند

دانلود درس پژوهی رشد توجه دانش آموزان به نعمت هاي خداوند و ايجاد محبت و ارتباط با خدا از طريق دعا و گفتگو و سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند بافرمت PDF  تعدادصفحات 46


مقدمه

با عنايت به رويكرد جديد نظام آموزشي و تاكيد موكد در سند چشم انداز وزارت آموزش و پرورش و توجه و تاكيد مقامات ارشد نظام بالاخص مقام معظم رهبري دروني سازي بحث خداشناسي در بين دانش آموزان و هدايت ايشان به سوي حيات طيبه ، بر آن شديم تا راه كارهاي موثري جهت تدريس درس خداشناسي بيابيم . از آن جا كه در زندگي امروزي به دليل صنعتي شدن ، ايجاد شبكه هاي مختلف ماهواره اي و اينترنتي توسط امپرياليسم فرهنگي ، كه با اهداف كاملا مشخص سعي در نابودي اعتقادات راستين مردم ما مخصوصا نسل آينده دارند ،توجه به معنويات و خدا وند بس ا ير حياتي و مهم بوده و وجه خاص و ويژه به آن مي تواند تضمين كننده ي سلامت فكر و انديشه و فرهنگ غني مردم و كشور عزيزمان باشد . لذا احساس كرديم كه توجه به معنويات و نعمت هاي الهي در بين نسل امروزي ،كم رنگ شده است . هرچند در آموزش و پرورش توجه ويژه به درس هديه هاي آسماني و تدريس درست و آگاهانه آن مي تواند افراد با ايمان و متعهدي را به جامعه تحويل دهد . اما بر آن شديم تا روشي بهتر وجذاب براي دانش آموزان دردرس هديه هاي آسماني بيابيم. تادانش آموزان وجود خدا را و نعمت هايش را در زندگي خود احساس كنند و با ديد بازتري به محيط اطراف خود بنگرند . معمولا در مناطق دور افتاده و محروم به علت تعداد اندك دانش آموزان ، كلاس هاي آموزشي به صورت چند پايه تشكيل مي گردد ، تا دانش آموزان اين مناطق نيز از آموزش رايگان دولتي برخوردار گردند . تدريس در كلاس هاي چند پايه مشكلات فراواني دارد كه اگر روش هاي مناسب تدريس در زمان محدود آموزشي اتخاذ گردد ، مي تواند ما را به اهداف آموزشي نزديك كند . تعريف و تبيين مساله و توصيف چالش هاي موجود و تعيين وضعيت مطلوب عدم توجه دانش آموزان به نعمت هاي موجود در خود و اطراف خود و وجود خداوند در زندگي روزمره به عنوان خالق هستي كه وجودآن درتمام شئونات زندگي ساري وجاري است رامي توان در اعمالي مانند : عدم توجه به نعمت هاي خداوند با اهميت ندادن به آن ها ، اسراف و تبذير ، شروع نكردن كارها با نام خدا... كه با برررسي علل و عوامل آن ها و سعي در بر طرف كردن يا كم كردن اثر عوامل موثر بر اين امر مي توان دانش آموزاني راتربيت كرد كه: قدر نعمت هاي الهي را بدانند، در استفاده ي از نعمت هاي الهي اسراف ننمايند ، قبل از شروع هر كاري نام خداوند را بر زبان بياورند و به خالق هستي فكر كنند . اعضاي گروه بر آن شديم تا اين مشكل را كه به نظر اعضا ،مشكلي مهم و حياتي وموثر در تمام اركان زندگي دانش آموزان مي باشد را با روش تدريسي كه رهنمون كننده ي دانش آموزان به اهداف آموزشي و تربيتي كه همان (( خداشناسي )) مي باشد حل نماييم . عدم توجه دانش آموزان به نعمت هاي الهي و عدم توجه به وجود خداوند به عنوان قادر مطلق ، آفريننده ي نعمت هاي فراوان ، خالق بي همتا و ياريگر در تمام مشكلات ، مي تواند معضلات عديده اي را به وجود آورد كه كوچكترين آن ها بها ندادن به ارزش داشته ها ، نا اميدي در صورت بروز كوچكترين مشكل ، نداشتن هدف در زندگي و احساس خلاء عاطفي، عدم احساس پشيماني و ترس معنوي در صورت انجام كاراشتباه و... مي باشد . كه معلم مي تواند با يك روش تدريس خوب ، با موضوع (( توجه به نعمت هاي خدا ، دعا و تشكراز او )) با در نظر گرفتن شرايط سني و اجتماعي و خانوادگي دانش آموزان اين مشكلات را به حداقل رسانده و چراغ راهي براي دانش آموزان روشن نمايد .هر چند نبايد از تاثير ويژه ي ميزان اهميت دادن خانواده به آموزه هاي ديني نيز غافل شد . به معناي ديگر هماهنگي و همراهي خانواده بلا شك تاثير مثبتي بر شكل گيري (( شخصيت الهي )) بر دانش آموزان دارد . تعيين ضرورت و اهميت موضوع : از آن جا كه پرداختن به موضوع خداشناسي و درك جايگاه ( خداوند ) در زندگي روزمره بسيار مهم و ضروري است و رفتار و منش فرد در اجتماع ( مانند وجدان كاري ، رفتار مناسب با پدر و مادر ، معلم و ديگران ،استفاده ي بهينه از نعمت هاي خداوند در زندگي مخصوصا انرژي و ا ر ساف نكردن آن ها ، رابطه ي مستمر با خالق هستي و دوري از كارهاي زشت و ...) به انحاء مختلف رابطه ي مستقيمي با اين امر دارد. لذا (( خداشناسي و توجه به نعمت هاي خداوند ، دعا وتشكر از آفريده ها و نعمت هاي خداوند )) جزو اهداف غايي آموزش و پرورش بوده و در سند تحول نظام آموزشي نيز به صراحت و موكد به آن اشاره شده و ( ارتباط با خدا و وجود حيات طيبه و تربيت دانش آموزان متعهد و متدين ) به عنوان اهداف تربيتي آموزش و پرورش ذكر گرديده است. كه در صورت پرداخت صحيح به اين موضوع موجب ايجاد صفاتي چون با ايماني ، متعهد بودن و اتكا به خدا مي گردد. همچنين پرداختن به اين موضوع باعث مي شود ، دانش آموزان با توجه به نعمت هاي خداوند به وجود خدا پي برده و معلم در برخورد با نظرات دانش آموزان توجه و ظرافت هاي لازم را داشته باشد . هدف پروژه : رشد توجه دانش آموزان به نعمت هاي خداوند و ايجاد محبت و ارتباط با خدا از طريق دعا و گفتگو و سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند . سوال پژوهش : چگونه مي توان در دانش آموزان توجه به نعمت هاي خداوند و ايجاد محبت و ارتباط با خدا از طريق دعا و گفتگو و سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند را ايجاد نمود . ويژگي دانش آموزان امروزي : عدم توجه هدفمند به محيط اطراف و كمبود و نقص در توانايي لازم براي انجام فعاليت هاي مستقل به دليل عدم اعتماد به نفس و توكل به خدا دانش آموزان توجه داشته باشند ، تا راهكارهاي بهتري براي اصلاح تدريس ارائه دهند . ويژگي دانش آموزان آرماني : توجه هدفمند به محيط اطراف – هر چه مي خواهند ، از خدا ، مي خواهند . - دوستدار گفتگو با خدا . - سپاسگزار نعمت هايي است كه خداوند به آن ها داده – به خداوند ( به عنوان تنها قدرت مطلف ) اعتماد دارد . فصل دوم : مقدمه اين درس به روش پرسش و پاسخ و روش نوين بارش مغزي انجام ر گفت كه با توجه به استفاده ي از تجربيات ساده و شخصي و روزمره ي دانش آموزان و بيان آن ها به روش هاي مختلف و استفاده ي معلم از بيانات و ايده هاي دانش آموزان و بازخورد آن توسط دانش آموزان ، به خوبي توانست معلم را به اهداف تعيين شده ، برساند . ويژگي هاي طرح درس ( سناريو ) توجه ويژه به تفاوت هاي فردي در بين دانش آموزان اهميت نحوه ي رفتار معلم با دانش آموز ايجاد جو دوستانه و همراه با شوخي جهت جلوگيري از خستگي دانش آموزان استفاده ي بهينه از حداقل امكانات تدريس توامان در دو پايه ي متفاوت با دانش آموزان متفاوت از لحاظ سني و رسيدن به اهداف تعيين شده . توجه به دانش آموزان ويژه و كم حرف . استفاده از تجربيات نو و به روز و در دسترس دانش آموزان جهت تدريس . مشاركت كليه ي دانش آموزان در امر تدريس . تقويت هوش بينايي ، شنوايي و گويايي در دانش آموزان با طرح پرسش هاي گونا و گنپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,250 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
4_515045_5898.zip197k